Projekt: "Viac informácií a lepšia spolupráca v oblasti boja proti ekonomickej trestnej činnosti"

 

vlajka EU2.jpg 

 

Základné informácie o projekte

Spoločný projekt Spolkového ministerstva SRN, Ministerstva spravodlivosti ČR, Ministerstva spravodlivosti Rakúskej republiky a Ministerstva spravodlivosti SR bol financovaný z prostriedkov EÚ v rámci programu "Trestná justícia".

Bol zameraný najmä na výmenu praktických skúseností z oblasti boja proti cezhraničnej ekonomickej a finančnej trestnej činnosti, vrátane legalizácia príjmov z trestnej činnosti, nelegálneho obchodovania s tovarmi a falšovania tovarov. Súčasne projekt podporoval zefektívnenie spolupráce a využitia Eurojustu pri vyššie spomenutých formách trestnej činnosti, zlepšenie priamej bilaterálnej spolupráce a výmenu skúseností pri aplikácii Dohovoru EÚ o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach z roku 2000 a posilnenie práv na obhajobu v cezhraničných prípadoch za súčasného zachovania efektivity vyšetrovania a trestného stíhania.

Projekt bol určený najmä prokurátorom, sudcom, legislatívcom, colníkom a vyšetrovateľom.DOKUMENTY SÚVISIACE S PROJEKTOM [.zip, 3,2 MB]