NOVINKY A PRÍLEŽITOSTI FINANCOVANIA PROJEKTOV Z PROSTRIEDKOV EÚ V ROKU 2018 V RÁMCI FINANČNÉHO PROGRAMU PRÁVO, ROVNOSŤ A OBČIANSTVO 

 
 
Európska komisia vydala 23. februára 2018 informačný bulletin EÚ č. 2 o právach dieťaťa, v ktorom sa zameriava na činnosť Európskej únie v oblasti práv dieťaťa v roku 2017 a 2018. Informačný bulletin č. 3 sa zameria na správy a informácie od medzinárodných organizácií, mimovládnych organizácií a iných príslušných zainteresovaných strán pôsobiacich v tejto oblasti.

V rámci programu Práva, rovnosť a občianstvo, ktorý zahŕňa okrem iného aj práva dieťaťa a rieši problematiku násilia páchaného na deťoch boli publikované výzvy na podávanie návrhov projektov na predchádzanie rodovému násiliu a násiliu voči deťom a boj proti nim, výzvy na budovanie kapacít v oblasti práv dieťaťa, výzvy na prekonanie problémov integrácie detí migrantov a pod. Výzvy a ďalšie informácie Európskej komisie a Rady EÚ sa nachádzajú TU​.
 

Aktuálne výzvy zamerané na prevenciu a boj s rasizmom, xenofóbiou a inými prejavmi intolerancie:​​

 


​​