Výzvy na predkladanie návrhov projektov v rámci finančného programu Spravodlivosť na obdobie 2014 – 2020


V nadväznosti na prijatie Ročného pracovného programu na rok 2018 dňa 19. decembra 2017 v Bruseli, Európska komisia (EK) zverejnila dňa 30. januára 2018 na nasledujúcom portáli Participant Portal a TU ​výzvy na predkladanie návrhov projektov v rámci finančného programu Spravodlivosť na obdobie 2014 – 2020.
 
Generálne riaditeľstvo pre hospodársku súťaž EK zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov projektov k  vzdelávaniu vnútroštátnych sudcov, prokurátorov a čakateľov v oblasti hospodárskej súťaže EÚ v rámci Ročného pracovného programu 2017 na nasledujúcej webovej stránke: Training of national judges in EU Competition Law​.

​​