TWL 2004 projekt Prechodného fondu EÚ "Hodnotenie pracovného zaťaženia sudcov a súdov"

vlajka EU2.jpg 
 
Základné informácie o projekte

Projekt Prechodného fondu EÚ „Hodnotenie pracovného zaťaženia sudcov a súdov“ sa realizoval v roku 2007. V rámci projektu bol vytvorený systém hodnotenia pracovného zaťaženia sudcov a súdov SR v spolupráci s twinningovým partnerom z Rakúska. Cieľom projektu bolo poskytnúť objektívny nástroj pre definovanie nárokov na štátny rozpočet z hľadiska personálnych  zdrojov, t.j. stanovovanie potrebného počtu sudcov a ostaného súdneho personálu v kontexte s reštančnými vecami a nápadom v hodnotenom období. Výsledkom projektu bola tzv. Ružová kniha (nachádza sa na súdoch a v knižnici MS SR), v ktorej sú vydané spracované štatistické údaje za rok 2007 o vyťažení na všetkých slovenských krajských a  okresných súdoch.


Dokumenty súvisiace s projektoM [.zip, 11,3 MB]