TA 2004 projekt "Podpora aplikačnej praxe rozhodcovských súdov v Slovenskej republike"

vlajka EU2.jpg 
 
Základné informácie o projekte

Projekt “Podpora aplikačnej praxe rozhodcovských súdov v Slovenskej republike” sa realizoval v rokoch 2006 – 2007. V rámci projektu sa uskutočnili vzdelávacie aktivity pre podnikateľskú a občiansku verejnosť. Cieľom prezentácií bolo priblížiť občanom a podnikateľom proces rozhodcovského konania, skúsenosti rozhodcov s konaním, najčastejšími chybami, alternatívou medzi súdnym riešením sporov a riešením sporov v rozhodcovskom konaní, jeho špecifikami, výhodami a nevýhodami, formami rozhodovania a opravnými prostriedkami.

Vypracované vzorové dokumenty sú kľúčovým faktorom pre propagáciu rozhodcovského konania na Slovensku.

Dokumenty súvisiace s projektom [.zip, 1,5 MB]