Ročný pracovný program na rok 2015 v rámci finančného programu Spravodlivosť 2014-2020

 
Na zasadnutí Výboru pre finančný program Spravodlivosť, ktoré sa konalo 13. februára 2015 v Bruseli, Európska komisia zverejnila dňa 30. marca 2015 implementačné rozhodnutie spolu s priloženým Ročným pracovným programom a financovaním projektov na rok 2015  na nasledujúcej webovej stránke: http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm   .
 
Na webovej stránke EK: http://ec.europa.eu/justice/grants1/open-calls/index_en.htm   sa uverejňujú výzvy na predkladanie projektov v rámci operačných grantov na rok 2015.