Ročný pracovný program na rok 2012 v rámci programu "Trestná justícia"

 

vlajka EU2.jpg 
 

 

Na zasadnutí Výboru pre trestnú justíciu 28. septembra 2011 bol predložený návrh implementačného rozhodnutia Európskej komisie k prijatiu finančného rozhodnutia v rámci programu Trestná justícia. Súčasťou rozhodnutia je aj Ročný pracovný program na rok 2012, v rámci ktorého sa môže ministerstvo spravodlivosti, neziskové organizácie, verejné a súkromné inštitúcie a organizácie - profesijné organizácie, univerzity, výskumné inštitúty, národné justičné vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie uchádzať na základe projektov o získanie finančných prostriedkov EÚ.

Európska komisia na rok 2012 alokuje v programe Trestná justícia sumu vo výške 26 950 000 eur, ktoré môžu byť čerpané v rámci akčných grantov a grantov.

Prioritou pre rok 2012 sú rámci programu nasledovné témy:

  • podpora ochrany obetí trestných činov
  • zlepšenie procesných a ochranných pravidiel pre podozrivého a obvineného (včítane súdneho prekladu a tlmočenia)
  • európske justičné vzdelávanie pre právnické profesie
  • prepojenie trestných registrov, restoratívna justícia
  • zlepšovanie podmienok väzby (alternatívne riešenia, zlepšenie väzenského manažmentu)
  • e-Justice

Konkrétne výzvy na predkladanie projektov majú byť v Úradnom vestníku zverejnené ešte do konca tohto roka.

Ďalšie bližšie informácie [.zip, 432 KB]