PF TWL 2005 "Podpora k dokončeniu založenia Justičnej akadémie"

vlajka EU2.jpg 
 
Základné informácie o projekte 

Projekt Prechodného fondu „Podpora k dokončeniu založenia Justičnej akadémie“ bol ukončený v júli 2008.
V rámci prvej časti uvedeného projektu sa v spolupráci s francúzskym twinningovým partnerom realizovali aktivity, ktorých cieľom bolo zhodnotenie fungovania Justičnej akadémie na Slovensku, návrhy na prípadné zmeny, ako aj oboznámenie sa s praxou zahraničného partnera v tejto oblasti pri tvorbe, organizácii a realizácii vzdelávacích aktivít pre sudcov a prokurátorov.
V rámci druhej časti projektu bol zriadený informatizovaný systém Justičnej akadémie na spravovanie knižničného fondu, ako aj realizácia nových funkcionalít na internetovom portáli Justičnej akadémie.
Treťou časťou projektu bola priama dodávka kníh pre Justičnú akadémiu  ako aj publikácií vrátane elektronických médií. Zoznamy kníh a časopisov sú prístupné pre odbornú justičnú verejnosť na webovej stránke Justičnej akadémie. 
Prezentácia projektu sa nachádza aj na webovej stránke Justičnej akadémie SR.

Dokumenty súvisiace s projektom [.zip, 445 KB]