Projekt PF 2005 "Právna pomoc a vzdelávacie aktivity v oblasti súťažného a konkurzného práva"

vlajka EU2.jpg 
 
Základné informácie o projekte

Projekt prechodného fondu „Právna pomoc a vzdelávacie aktivity  v oblasti súťažného a konkurzného práva “ sa realizoval v rokoch 2007 – 2008. Vzišli z neho návrhy, ktoré sa zamerali na zásadné zmeny v právnej úprave konkurzného práva. Ťažisko zmien bolo  zamerané na úpravy prístupu veriteľa k súdu pri iniciovaní konkurzného konania a pri prihlasovaní pohľadávok  po vyhlásení konkurzu. Ďalej sa odstránili rozpory platnej právnej úpravy s nariadením rady ES 1346/2000 o cezhraničných konkurzoch.

Dokumenty súvisiace s projektoM [.zip, 1,3 MB]