Projekt Európskej únie: Európske zaobchádzanie a riadenie premeny vysokorizikových páchateľov

 

 Justice Cooperation Network
 
 
V dňoch 03. - 05. septembra 2014 sa v Rostocku – Warnemünde (Nemecko) konala záverečná konferencia k EÚ projektu „Európske zaobchádzanie a riadenie premeny vysokorizikových páchateľov – Sieť spolupráce v oblasti justície (JCN)“. Cieľom uvedeného projektu bolo venovať sa otázkam vysoko rizikových alebo nebezpečných páchateľov, ich opätovnému zaradeniu a reintegrácii do spoločnosti, čo si vyžaduje zainteresovanie, plánovanie a prácu tak s väzňom, ako aj úzku spoluprácu medzi systémom väzenstva, probačným systémom a zástupcami verejnosti. Vzhľadom nato je potrebné vyvinúť účinné a efektívne princípy riadenia, procesy a postupy pre vysoko rizikových páchateľov po skončení výkonu trestu odňatia slobody, ktoré môžu byť zdieľané a používané partnermi projektu po celej Európe.
Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke: http://jcn.pixel-online.org/index.php