Overovanie verejných listínVerejné listiny vydané slovenskými orgánmi vyžadujú na použitie v Spojenom kráľovstve osvedčenie formou apostily. 

Do momentu vystúpenia UK z EÚ sa bude uplatňovať nariadenie (EÚ) č. 2016/1191 (nariadenie o overovaní verejných listín). V tomto období nebude potrebné zo strany občana žiadať o overenie formou apostily na verejné listiny osvedčujúce: osobný stav, narodenie, meno, manželstvo, registrované partnerstvo, rodičovstvo, adopcia, úmrtie a neexistencia záznamu v registri trestov. Občan, ktorý požiada o vydanie verejnej listiny môže požiadať aj o viacjazyčný štandardný formulár, ktorý nahrádza preklad verejnej listiny. 

 

Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (pravdepodobne 31. 1. 2020) sa režim overovania bude riadiť haagskym Dohovorom o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. Pre občana SK to bude znamenať, že na verejnú listinu, ktorú chce použiť v Spojenom kráľovstve bude potrebovať overenie apostilou. Detailnejšie informácie sú k dispozícii napríklad na stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

 

Ak sa v budúcej dohode medzi EÚ a UK nepodarí vyrokovať iné podmienky, overovanie verejných listín sa bude riadiť vyššie uvedeným haagskym dohovorom.​