​DOKUMENTY PRIJATÉ VÝBOROM MINISTROV RADY EURÓPY VO VZŤAHU K DOHOVORU

(prístupné aj na internetovej stránke Rady Európy: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Recommendations_en.asp)

 

  • Odporúčania Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (v angličtine a v slovenčine)

    Odporúčanie 2016(2013) Provizórna verzia, Frontex: zodpovednosť v oblasti ľudských práv [.pdf, 191 KB]