Doručovacia adresa Národnej ústredne Sirene

Národná ústredňa Sirene informovala ministerstvo spravodlivosti o probléme s doručovaním doporučených zásielok na adresu sídla Národnej ústredne Sirene. Doporučené zásielky je potrebné zasielať na doručovaciu adresu Národnej ústredne Sirene (nie adresu sídla). V takomto prípade nie je možné zo strany Národnej ústredne Sirene prevziať zásielku a včas a riadne vybaviť požiadavky súdu týkajúce sa európskeho zatýkacieho rozkazu. V záujme účinnejšej a rýchlejšej komunikácie prostredníctvom pošty medzi súdmi Slovenskej republiky a Národnou ústredňou Sirene je potrebné zasielať súdne písomnosti na nasledovnú doručovaciu adresu Národnej ústredne Sirene:

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia policajného zboru SR

Národná ústredňa Sirene

Pribinova 2

812 72 Bratislava