Právne predpisy Európskej únie

 

 

 eurlex-logo.png                                ejustice_logo.png


Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní
     -     uplatňuje sa od 1. 5. 2004 do 24.6.2017​

-     uplatňuje sa od 1. 5. 2004 do 9. 1. 2015​
 
-      uplatňuje sa od 1. 5. 2004
 
 
-          uplatňuje sa od 21. 10. 2005
 
-          uplatňuje sa od 13. 11. 2008
 
-           uplatňuje sa od 12. 12. 2008
 
-          uplatňuje sa od 1. 1. 2009
 
 
-          uplatňuje sa od 11. 1. 2009
 
-          uplatňuje sa od 17. 12. 2009
 
-          uplatňuje sa:     vo vzťahu k Nórsku od 1. 1. 2010
                                     vo vzťahu k Švajčiarsku od 1. 1. 2011
                                     vo vzťahu k Islandu od 1. 5. 2011
 
-          uplatňuje sa od 18. 6. 2011
 
-        uplatňuje sa od 10. 1. 2015
 
      -       uplatňuje sa od 17. 8. 2015


      -     uplatňuje sa od 14.7.2017

      -    uplatňuje sa od 16.02.2019​​​

Nariadenie Rady (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí
      -    uplatňuje sa od  1.8.2022​​

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie)
      -    uplatňuje sa od 1.7.2022​​

      -    uplatňuje sa od 1.7.2022​​​​


Praktické príručky pre uplatňovanie právnych aktov Európskej únie sú k dispozícii ONLINE na Európskom portáli elektronickej justície.

Všetky konsolidované verzie znení právnych aktov Európskej únie ako aj relevantnú judikatúru Súdneho dvora Európskej únie k jednotlivým článkom a ďalšie užitočné informácie nájdete na internetovej stránke EUR-Lex v časti „Súvisiace dokumenty“ po zobrazení konkrétneho právneho nástroja.

                               

 

 


 

​​