Mnohostranné zmluvy  

Dohovory OSN

Dohovor o vymáhaní výživného v cudzine (New York 20.6.1956, vyhl.č. 33/1959 Zb.​);​

 

​Európsky dohovor o obchodnej arbitráži (Ženeva 21. apríla 1961, vyhl.č. 176/1964 Zb.​);​
​(Londýn, 7.6.1968, ozn.č. 82/1997 Z.z.);​

Dohovory Rady Európy

Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o informáciách o cudzom práve​​ (Štrasburg, 15.3.1978, ozn.č. 83/1997 Z.z.);​ 

 

Dohovory Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného

Notifikácie k Dohovoru o vykonávaní dôkazov
 ​​​​​