Dvojstranné zmluvy

Zmluva medzi ČSSR a Afganskou demokratickou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných (Praha 24.6.1981, vyhl.č. 44/1983 Zb.); ​

Zmluva medzi Československou republikou s Albánskou ľudovou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Praha, 16.1.1959, vyhl.č. 97/1960 Zb.);
________________________________________
[1]Platí vo vzťahu ku všetkým nástupníckym štátom SFRJ: Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora (vo vzťahu k Čiernej Hore sa uplatňuje v zmysle Protokolu medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou k Zmluve  medzi ČSSR a SFRJ o  úprave  právnych  vzťahov  vo veciach občianskych,     rodinných  a  trestných z  20. januára 1964,  (vyhl.  č.207/1964 Zb.); /Podgorica 29. 5. 2014, ozn. č. 46/2016 Z.z./)​ 
[2] Platí vo vzťahu k Veľkej Británii, Austrálii, Kanade, Keni, Novému Zélandu, JAR, Bahamám, Fidži, Lesotho, Nauru, Svazijsko, Tonga.
[3] Platí vo vzťahu k Lesotho, Keni.
[4] Platnosť dvojstrannej zmluvy bola doposiaľ potvrdená vo vzťahu k Ruskej federácii, Ukrajine, Bieloruskej republike a Moldavskej republike.​ ((vo vzťahu k Moldavskej republike sa uplatňuje v zmysle Protokolu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982 (vyhl.  č. 95/1983 Zb.); (Kišiňov 19. 7. 2017, ozn. č. 243/2019 Z. z.)​ 
​​
​​