BREXIT WEB - vstupy MS SR


 
 Cieľom tejto stránky je poskytnúť občanom a podnikateľom praktické informácie v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie (Brexit). Brexit sa dotkne občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú a pracujú v Spojenom kráľovstve, na zmeny sa musia pripraviť aj podnikatelia. Prinášame Vám v zrozumiteľnej forme praktické informácie pre riešenie konkrétnych životných situácií po Brexite.
 
Informácie na tejto stránke vychádzajú z predpokladu, že sa Európska únia so Spojeným kráľovstvom dohodne a  29. marca 2019 dôjde k riadenému odchodu Spojeného kráľovstva na základe Zmluvy o vystúpení. Zmluva o vystúpení zavedie prechodné obdobie, ktorým sa dočasne upravia vzťahy so Spojeným kráľovstvom po Brexite podľa súčasného štandardu. Informácia obsahuje tiež variant, pri ktorom Dohoda o vystúpení nenadobudne platnosť, Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody a zmena režimu nastane už od 30. marca 2019.
 
Pokiaľ Vám chýbajú iné informácie v pôsobnosti rezortu spravodlivosti v súvislosti s Brexitom, vaše otázky zasielajte prosím na adresu tlacove@justice.sk​
 

A.  INFORMÁCIE PRE OBČANOV


 

 
Overovanie verejných listín

 

 

 

 

 

 
 

​B. INFORMÁCIE PRE PODNIKATEĽOV