UPOZORNENIE NOTÁRSKEJ KOMORY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRE PRIJÍMATEĽOV ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV

  

Ak prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 prijatého v roku 2017, ktorý bol povinný zverejniť presnú špecifikáciu jeho použitia podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do konca mája 2019 (ďalej len „prijímateľ"), zistí, že údaje v Obchodnom vestníku síce zverejnil, ale tieto obsahujú chybu (napr. chybný názov prijímateľa, jeho sídla, chybné IČO, nesprávny rok prijatia podielu alebo nesprávny rok zdaňovacieho obdobia = rok registrácie), musí zverejniť ich opravu.

Oprava špecifikácie musí byť v Obchodnom vestníku zverejnená najneskôr do 15. 12. 2019, aby prijímateľ mohol byť zaradený do zoznamu prijímateľov na rok 2020.

Ak sa oprava do 15. 12. 2019 nezverejní, prijímateľ nesplní všetky zákonom určené povinnosti t. j. nezverejní presnú špecifikáciu v Obchodnom vestníku, tým nesplní podmienky na zaradenie do zoznamu prijímateľov na rok 2020, a to ani v prípade, že sa registruje u notára podľa § 50 ods. 7 citovaného zákona v čase od 1. 9. do 15. 12. 2019.

 

Aktualizované 13. 9. 2019

 


 

 

 


 

 
​​​​​​