Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Typ obsahu
  
  
  
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Humenné - JUDr. Jana Kurucová
  
Kurucová
1
uspel8. 7. 2011 13:59Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu HumennéUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Humenné - JUDr. Marek Koščo
  
Koščo
2
uspel8. 7. 2011 13:59Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu HumennéUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Komárno - Mgr. Ľudovít Majerčík
  
Majerčík
uspel8. 7. 2011 11:22Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu KomárnoUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Vranov nad Topľou - JUDr. Miroslav Novák
  
Novák
8. 7. 2011 15:38Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu Vranov nad TopľouUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu Bratislava - JUDr. Darina Kuchtová
  
Kuchtová
uspel28. 7. 2011 15:15Michaela SemufovaPredseda Krajského súdu v BratislaveUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu Bratislava - JUDr. Katarína Javorčíková
  
Javorčíková
28. 7. 2011 15:15Michaela SemufovaPredseda Krajského súdu v BratislaveUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu Prešov - JUDr. Anton Lukáč
  
Lukáč
13. 9. 2011 14:47Michaela SemufovaPredseda Krajského súdu v PrešoveUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu Prešov - JUDr. Irena Dobňáková
  
Dobňáková
13. 9. 2011 14:47Michaela SemufovaPredseda Krajského súdu v PrešoveUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu Trenčín - JUDr. Juraj Florovič
  
Florovič
neuspel28. 7. 2011 15:16Michaela SemufovaPredseda Krajského súdu v TrenčíneUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu Žilina - JUDr. Eva Kyselová
  
Kyselová
2
uspel28. 7. 2011 15:14Michaela SemufovaPredseda Krajského súdu v ŽilineUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu Žilina - JUDr. Róbert Urban
  
Urban
1
uspel28. 7. 2011 15:14Michaela SemufovaPredseda Krajského súdu v ŽilineUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu v Trenčíne - JUDr. Alena Radičová
  
Radičová
neuspel28. 7. 2011 15:17Michaela SemufovaPredseda Krajského súdu v TrenčíneUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu v Trenčíne - JUDr. Ondrej Samaš
  
Samaš
28. 7. 2011 15:17Michaela SemufovaPredseda Krajského súdu v TrenčíneUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu Banská Bystrica - JUDr. Milan Ďurica
  
Ďurica
uspel28. 7. 2011 17:33Michaela SemufovaPredseda Krajského súdu v Banskej BystriciUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Bratislava I - JUDr. Anna Kašajová
  
Kašajová
1
uspel5. 9. 2011 11:39Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu Bratislava IUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Bratislava I - JUDr. Peter Paluda
  
Paluda
2
uspel5. 9. 2011 11:39Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu Bratislava IUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Bratislava II - JUDr. Gabriela Sobolovská
  
Sobolovská
uspel5. 9. 2011 15:15Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu Bratislava IIUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Bratislava III - JUDr. Tomáš Michálek
  
Michálek
uspel
5. 9. 2011 12:55Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu Bratislava IIIUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Trenčín - JUDr. Iveta Záleská
  
Záleská
uspel7. 9. 2011 14:59Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu TrenčínUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Žilina - JUDr. Jaroslav Macek
  
Macek
uspel7. 9. 2011 15:00Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu ŽilinaUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Čadca - JUDr. Amália Paulerová
  
Paulerová
uspel7. 9. 2011 15:00Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu ČadcaUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Veľký Krtíš - JUDr. Milan Růžička
  
Růžička
uspel8. 9. 2011 11:02Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu Veľký KrtíšUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Banská Bystrica - JUDr. Ľudmila Babjaková
  
Babjaková
2
uspel8. 9. 2011 15:21Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu Banská BystricaUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Banská Bystrica - JUDr. Marián Blaha
  
Blaha
1
uspel8. 9. 2011 15:21Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu Banská BystricaUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Košice - okolie - Mgr. Nicola Kuzmiaková
  
Kuzmiaková
1
uspel6. 9. 2011 14:59Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu Košice okolieUchádzač
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Košice - okolie - JUDr. Oľga Tatranská
  
Tatranská
2
uspel6. 9. 2011 14:58Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu Košice okolieUchádzač
OS BA I_Suhrnna sprava o zak. s nizkou hodnotou_II. štvrťrok 2011.pdf
  
19. 7. 2011 17:25Lukas Kapicakuchadzac-prilohavyhlásenie
Kolekcia dokumentov: JUDr. Zlatica Javorová
  
Javorová
2
uspel26. 9. 2011 15:46Spravca webu KSTT5 miest sudcu pre občianskoprávne kolégium KS v TrnaveUchádzač
Kolekcia dokumentov: Mgr. Renáta Gavalcová
  
Gavalcová
4
uspel26. 9. 2011 15:44Spravca webu KSTT5 miest sudcu pre občianskoprávne kolégium KS v TrnaveUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Martina Valentová
  
Valentová
3
uspel26. 9. 2011 15:47Spravca webu KSTT5 miest sudcu pre občianskoprávne kolégium KS v TrnaveUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Ildikó Osvaldová
  
Osvaldová
26. 9. 2011 16:01Spravca webu KSTT5 miest sudcu pre občianskoprávne kolégium KS v TrnaveUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Martin Holič
  
Holič
1
uspel26. 9. 2011 15:45Spravca webu KSTT5 miest sudcu pre občianskoprávne kolégium KS v TrnaveUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Ľubica Bundzelová
  
Bundzelová
neuspel26. 9. 2011 15:43Spravca webu KSTT5 miest sudcu pre občianskoprávne kolégium KS v TrnaveUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Miroslav Novák - predseda Okresného súdu Vranov nad Topľou
  
Novák
29. 7. 2011 14:06Michaela SemufovaVýberové konanie na predsedu Okresného súdu Vranov nad TopľouUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Milan Vaľuš - predseda Okresného súdu Vranov nad Topľou
  
Vaľuš
uspel8. 9. 2011 17:02Michaela SemufovaVýberové konanie na predsedu Okresného súdu Vranov nad TopľouUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Peter Bebej - predseda Okresného súdu Dolný Kubín
  
Bebej
uspel7. 9. 2011 16:38Michaela SemufovaPredseda Okresného súdu Dolný KubínUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Juraj Florovič - predseda Krajského súdu v Trenčíne
  
Florovič
neuspel22. 9. 2011 10:23Michaela SemufovaVýberové konanie na funkciu predsedu Krajského súdu v TrenčíneUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Emília Guľová - predseda Okresný  súd Košice I
  
Guľová
2
uspel30. 9. 2011 16:24Michaela SemufovaVýberové konanie na funkciu predsedu Okresného súdu Košice IUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr.Radoslav Lacko - predseda Okresný súd Košice I
  
Lacko
1
uspel30. 9. 2011 16:25Michaela SemufovaVýberové konanie na funkciu predsedu Okresného súdu Košice IUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Adrián Pažúr-predseda Okresný súd Košice II
  
Pažúr
uspel30. 9. 2011 16:25Michaela SemufovaVýberové konanie na funkciu predsedu Okresného súdu Košice IIUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Jánošková
  
Jánošková
19. 9. 2011 10:07Natasa BosanskaVýberové konanie na funkciu sudcu KS TNUchádzač
Kolekcia dokumentov: Mgr. Ing. Ondrej
  
Ondrej
19. 9. 2011 10:08Natasa BosanskaVýberové konanie na funkciu sudcu KS TNUchádzač
Oznámenie.RTF
  
20. 9. 2011 8:30Sona Fabinyovauchadzac-prilohažiadosť
Kolekcia dokumentov: JUDr. Irena Dobňáková - 2. pokus
  
Dobňáková
7. 10. 2011 10:07Michaela SemufovaVýberové konanie na funkciu predsedu Krajského súdu v Prešove - 2. pokusUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Anna Ilčinová - 2. pokus
  
Ilčinová
7. 10. 2011 10:08Michaela SemufovaVýberové konanie na funkciu predsedu Krajského súdu v Prešove - 2. pokusUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Anna Kovaľová - 2. pokus
  
Kovaľová
7. 10. 2011 10:14Michaela SemufovaVýberové konanie na funkciu predsedu Krajského súdu v Prešove - 2. pokusUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Anton Lukáč - 2. pokus
  
Lukáč
7. 10. 2011 10:18Michaela SemufovaVýberové konanie na funkciu predsedu Krajského súdu v Prešove - 2. pokusUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Dagmar Buchalová - 2. pokus
  
Buchalová
17. 10. 2011 10:51Michaela SemufovaVýberové konanie na funkciu predsedu Okresného súdu Bratislava II - 2. pokusUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Michal Antala - 2. pokus
  
Antala
17. 10. 2011 10:59Michaela SemufovaVýberové konanie na funkciu predsedu Okresného súdu Trenčín - 2. pokusUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Miroslav Manďák - 2. pokus
  
Manďák
17. 10. 2011 11:02Michaela SemufovaVýberové konanie na funkciu predsedu Okresného súdu Trenčín - 2. pokusUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Mária Tóthová - 2. pokus
  
Tóthová
17. 10. 2011 11:06Michaela SemufovaVýberové konanie na funkciu predsedu Okresného súdu Trenčín - 2. pokusUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Karol Posluch - 2. pokus
  
Posluch
17. 10. 2011 14:31Michaela SemufovaVýberové konanie na funkciu predsedu Okresného súdu Bratislava II - 2. pokusUchádzač
Kolekcia dokumentov: Žiadosť JUDr. Emil Dubňanský
  
Dubňanský
4. 11. 2011 11:04Spravca webu KSPOVyhlásenie výberového konania na KS v PrešoveUchádzač
Kolekcia dokumentov: Žiadosť JUDr. Peter Farkaš
  
Farkaš
4. 11. 2011 11:19Spravca webu KSPOVyhlásenie výberového konania na KS v PrešoveUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Matúš Harkabus
  
Harkabus
8. 11. 2011 10:13Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: Žiadosť JUDr. František Mozner
  
Mozner
4. 11. 2011 12:09Spravca webu KSPOVyhlásenie výberového konania na KS v PrešoveUchádzač
Kolekcia dokumentov: Žiadosť JUDr. Viera Zoľáková
  
Zoľáková
4. 11. 2011 12:13Spravca webu KSPOVyhlásenie výberového konania na KS v PrešoveUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Marcela Ostrihoňová
  
Ostrihoňová
8. 11. 2011 10:15Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: Mgr. Katarína Berkešová
  
Berkešová
8. 11. 2011 10:15Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Martina Baloghová
  
Baloghová
8. 11. 2011 10:16Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Denisa Hiščáková
  
Hiščáková
8. 11. 2011 10:07Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Jaroslav Ivan
  
Ivan
8. 11. 2011 10:17Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: Mgr. Marián Mádel
  
Mádel
8. 11. 2011 10:18Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Iveta Durišová
  
Durišová
8. 11. 2011 10:19Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Miroslav Šedivec
  
Šedivec
8. 11. 2011 10:20Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Martina Dubovcová
  
Dubovcová
8. 11. 2011 10:24Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: Mgr. Miroslava Vaňová
  
Vaňová
8. 11. 2011 10:25Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Katarína Ferjancová
  
Ferjancová
8. 11. 2011 10:26Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Eva Matulayová
  
Matulayová
8. 11. 2011 9:57Spravca webu OSZHVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: Mgr. Radoslava Strhárska
  
Strhárska
8. 11. 2011 10:27Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: Mgr. Stanislava Salajová
  
Salajová
8. 11. 2011 10:28Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Lucia Podracká
  
Podracká
8. 11. 2011 10:28Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Oľga Kováčová
  
Kováčová
8. 11. 2011 10:29Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: Mgr. Štefan Fedor
  
Fedor
8. 11. 2011 10:31Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Stanislava Padúchová
  
Padúchová
8. 11. 2011 10:32Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Lenka Mravcová
  
Mravcová
8. 11. 2011 10:33Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Zuzana Janšová
  
Janšová
8. 11. 2011 10:34Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Peter Ďurica
  
Ďurica
8. 11. 2011 10:34Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Ján Šulgan
  
Šulgan
8. 11. 2011 10:36Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Iveta Gálošová Bušová
  
Gálošová Bušová
8. 11. 2011 9:58Spravca webu OSZHVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: Mgr. Eva Kráľová
  
Kráľová
31. 5. 2012 13:30Veronika GuzikovaVyhlásenie výberového konania dvoch voľných miest sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Eva Dzúriková
  
Dzúriková
8. 11. 2011 10:37Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Jana Ježíková
  
Ježíková
8. 11. 2011 10:38Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: Mgr. Mariana Pondelová
  
Pondelová
8. 11. 2011 10:39Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: Mgr. Daniel Koneracký
  
Koneracký
8. 11. 2011 10:40Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Martin Kováč
  
Kováč
8. 11. 2011 10:01Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: Mgr. Nikoleta Oktavcová
  
Oktavcová
8. 11. 2011 10:46Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Anna Gálusová
  
Gálusová
8. 11. 2011 10:43Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Katarína Behulová
  
Behulová
8. 11. 2011 10:42Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Emil Vaňko
  
Vaňko
8. 11. 2011 9:31Jana DurecovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Monika Jakubová
  
Jakubová
8. 11. 2011 10:43Dusana NovakovaVyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZHUchádzač
Kolekcia dokumentov: Uchádzač - JUDr. Alena Antalová
  
Antalová
uspel13. 12. 2011 14:19Miriam PiacekovaVýberové konanie na obsadenie 2 miest predsedov senátov SK a 2 miest predsedov senátov OBK na KS v B. BystriciUchádzač
Kolekcia dokumentov: Uchádzač - JUDr. Eva Kmeťová
  
Kmeťová
uspel13. 12. 2011 14:27Miriam PiacekovaVýberové konanie na obsadenie 2 miest predsedov senátov SK a 2 miest predsedov senátov OBK na KS v B. BystriciUchádzač
Kolekcia dokumentov: Uchádzač - JUDr. Jana Novotná
  
Novotná
uspel13. 12. 2011 14:25Miriam PiacekovaVýberové konanie na obsadenie 2 miest predsedov senátov SK a 2 miest predsedov senátov OBK na KS v B. BystriciUchádzač
Kolekcia dokumentov: Uchádzač - JUDr. Miroslava Púchovská
  
Púchovská
uspel13. 12. 2011 14:26Miriam PiacekovaVýberové konanie na obsadenie 2 miest predsedov senátov SK a 2 miest predsedov senátov OBK na KS v B. BystriciUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Tibor Bacsó
  
Bacsó
14. 11. 2011 11:58Spravca webu OSBRVýberové konanie na 1 voľné miesto sudcu pre Okresný súd BreznoUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Baloghová Martina
  
Baloghová
14. 11. 2011 11:56Spravca webu OSBRVýberové konanie na 1 voľné miesto sudcu pre Okresný súd BreznoUchádzač
Kolekcia dokumentov: Mgr. Berkešová Katarína
  
Berkešová
14. 11. 2011 11:59Spravca webu OSBRVýberové konanie na 1 voľné miesto sudcu pre Okresný súd BreznoUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Dubovcová Martina
  
Dubovcová
14. 11. 2011 12:00Spravca webu OSBRVýberové konanie na 1 voľné miesto sudcu pre Okresný súd BreznoUchádzač
Kolekcia dokumentov: JUDr. Durišová Iveta
  
Durišová
14. 11. 2011 12:01Spravca webu OSBRVýberové konanie na 1 voľné miesto sudcu pre Okresný súd BreznoUchádzač
1 - 100Ďalšia