Informačná povinnosť Okresného súdu Malacky

Mierové námestie 10, 901 19 Malacky, IČO 42128226, ochrana.osobnych.udajov.OSMA@justice.sk

 

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Informačná povinnosť Okresného súdu Malacky bude  priebežne aktualizovaná a preto si Okresný súd Malacky vyhradzuje možnosť kedykoľvek ju meniť a upraviť  a to v akomkoľvek rozsahu. Aktuálnu verziu vždy nájdete na tejto webovej stránke.

 Informačná_povinnosť_OSMA 03 06 2019.pdfInformačná_povinnosť_OSMA 03 06 2019.pdfKópia - Spracovatelske_cinnosti_OSMA.pdfKópia - Spracovatelske_cinnosti_OSMA.pdf