Štatutárny zástupca organizácie: JUDr. Miroslav Račko, predseda súdu

Garant: JUDr. Stanislav Galovič, podpredseda súdu

Metodik: JUDr. Július Slavkovský 

Členovia: 
Ing. Robert Imrovič
PhDr. Andrea Popovičová 
Silvia Miškovičová
Jana Kočišová
Mgr. Lenka Ragačová Černíková
Gabriela Kurtiniaková
Želmíra Srholcová
Alžbeta Záchenská 
​​