vizia sud.PDFvizia sud.PDFlist z 22.jun 2017.PDFlist z 22.jun 2017.PDFlist z 29.sept 2017.PDFlist z 29.sept 2017.PDFlist z 24.august 2018.PDFlist z 24.august 2018.PDF

 

 
Zoznam zamestnancov Okresného súdu Rimavská Sobota zapojených do národného projektu „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)“

 

 
JUDr. Zoltán Boros (podpredseda okresného súdu)
PhDr. Renata Jakubičková (riaditeľka správy okresného súdu)
JUDr. Gréta Ivaniková (vyššia súdna úradníčka)
JUDr. Katarína Nemcová (vyššia súdna úradníčka)
Bc. Renáta Rešetárová (asistentka)
Bc. Eva Žibritová (súdna tajomníčka)
Edita Krkošková (personalistka)
Ivana Bakšová (správkyňa majetku)
Iveta Žilíková (účtovníčka)

 
Katarína Zubáčová (dozorná úradníčka) 11/2017 - 04/2018
JUDr. Peter Vojtko (vyšší súdny úradník) 11/2017-12/2017

 

 
 IMG_0251.JPG

 
 IMG_0282.JPG


IMG_0246.jpg 
Zoznam aktivít absolvovaných zamestnancami Okresného súdu Rimavská Sobota v súvislosti s národným projektom „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)“

 
dňa 10.10.2017 v Banskej Bystrici – úvodné stretnutie k národnému projektu „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)“
dňa 17.10.2017 v Omšení – školenie garantov k národnému projektu „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)“ 
v dňoch 26.10.2017 - 27.10.2017 v Banskej Bystrici – školenie metodikov  k národnému projektu „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)“ 
dňa 02.11.2017 – prvé stretnutie členov CAF tímu na Okresnom súde Rimavská Sobota, úvodné informácie o projekte „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)“ 
dňa 21.11.2017 – školenie manažmentu Okresného súdu Rimavská Sobota v súvislosti s projektom „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)“
v dňoch 22.11.2017 – 23.11.2017 – prednáška pre členov CAF tímu na Okresnom súde Rimavská Sobota v súvislosti s projektom „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)“
konzultačné stretnutia so školiteľom Ing. Jánom Čupkom (16.01.2018, 01.02.2018, 15.02.2018, 13.03.2018)
v dňoch 23.03.2018 – 24.03.2018 - konsenzus míting - zámocký hotel The Grand Vígľaš**** 
odovzdanie finálnej verzie samohodnotiacej správy Okresného súdu Rimavská Sobota na Ministerstvo spravodlivosti SR k 13.04.2018
dňa 07.05.2018 konzultačné stretnutie so školiteľom Ing. Jánom Čupkom za účelom prípravy na posúdenie na mieste 
dňa 22.05.2018 posúdenie na mieste na Okresnom súde Rimavská Sobota za účasti externej posudzovateľky  : Mgr. Monika Jurkovičová, MBA a za MS SR bola prítomná : Mgr. Andrea Jančeková
dňa 28.06.2018 sme obdržali Spätnú správu z posúdenia na mieste podľa modelu CAF vypracovanú externou posudzovateľkou
do školenia k Akčnému plánu zlepšovania (APZ) sme pokračovali v zbere návrhov na zlepšenie od zamestnancov 
v dňoch 28.09.2018 - 29.09.2018 – školenie k APZ - zámocký hotel The Grand Vígľaš****
dňa 19.10.2018 konzultačné stretnutie so školiteľom Ing. Jánom Čupkom 
31.10.2018 – schválenie APZ predsedom súdu, JUDr. Petrom Zacharom a jeho následné odoslanie na MS SR
dňa 28.11.2018 konzultačné stretnutie so školiteľom Ing. Jánom Čupkom 
v dňoch 25.01.2019 - 26.01.2019 – školenie k ECU - Hotel Kongres Gala ****, Banská Bystrica – Hronsek (v spolupráci s Okresným súdom Žiar nad Hronom)
dňa 20.02.2019 konzultačné stretnutie so školiteľom Ing. Jánom Čupkom 
dňa 20.03.2019 konzultačné stretnutie so školiteľom Ing. Jánom Čupkom 
dňa 12.04.2019 schválenie Opisu implementácie modelu CAF predsedom súdu JUDr. Petrom Zacharom
dňa 16.04.2019 odoslanie Opisu implementácie modelu CAF s prílohami na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
dňa 31.05.2019 konzultačné stretnutie so školiteľom Ing. Jánom Čupkom za účelom prípravy na posúdenie na mieste 


 IMG_3794.JPG

 
IMG_3821.JPG