Udelenie titulu Efiktívny používateľ CAF

List_udelenie titulu ECU_OS BB.pdfList_udelenie titulu ECU_OS BB.pdf

Spätná správa ECU

Spätná správa ECU OS BB.pdfSpätná správa ECU OS BB.pdf

Akčný plán zlepšovania

Akčný plán zlepšovania OS BB.pdfAkčný plán zlepšovania OS BB.pdf

Revízia akčného plánu zlepšovania

Revízia č. 1 APZ.pdfRevízia č. 1 APZ.pdf

Revízia č. 2 APZ.pdfRevízia č. 2 APZ.pdf

Vyhodnotenie akčného plánu zlepšovania

Vyhodnotenie APZ_OSBB.pdfVyhodnotenie APZ_OSBB.pdf

Kumunikačný plán Akčného plánu zlepšovania

Komunikačný plán k APZ OS BB.pdfKomunikačný plán k APZ OS BB.pdf

Revízia kumunikačného plánu akčného plánu zlepšovania

Revízia č. 2 KPZ.pdfRevízia č. 2 KPZ.pdf

Samohodnotiaca správa

samohodnotiaca správa OSBB.pdfsamohodnotiaca správa OSBB.pdf

Spätná správa z posúdenia samohodnotiacej správy

 Spätná_správa_CAF_OS_BB_2018.pdfSpätná_správa_CAF_OS_BB_2018.pdf

Kompas darcu krvi

KOMPAS DARCU.docKOMPAS DARCU.doc