Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah
  
  
Typ obsahu
  
  
  
Kolekcia dokumentov: HS-ANGELOVIČ Jozef-258-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-10-01
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 15:24Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KUBLOVÁ Monika-906-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-09-07
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 15:24Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-VARGOVÁ Jana-1652-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-21
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 15:23Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ZÁHUMENSKÁ Alena-1155-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-10-12
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 15:22Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MALÍKOVÁ Eva-651-v súvislosti s výberovým konaním-2020-09-29
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 15:21Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-GUĽOVÁ Emília-741-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-09-17
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 15:20Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ŠMRHOLA Ján-1558-v súvislosti s výberovým konaním-2020-09-17
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:14Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BAKA Ľuboš-805-v súvislosti s výberovým konaním-2020-09-14
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:14Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MALIŠOVÁ Zuzana-512-v súvislosti s výberovým konaním-2020-09-21
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:13Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KRIVULČÍKOVÁ Katarína-986-v súvislosti s výberovým konaním-2020-08-24
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:12Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-SZPYRCOVÁ Blažena-762-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-08-20
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:12Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KONKOLOVSKÁ Adriana-714-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-07-22
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:11Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-TATRANSKÁ Oľga-1367-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-07-22
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:10Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MELICHERČÍKOVÁ Marta-750-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-07-22
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:09Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-GÁBOR Ladislav-739-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-07-08
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:08Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-PLAVČÁKOVÁ Miriam-1767-v súvislosti s výberovým konaním-2020-09-17
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:08Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KOSTOLANSKÁ Lenka-1845-v súvislosti s výberovým konaním-2020-09-03
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:07Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-COBORIOVÁ Jana-899-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-08-06
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:06Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KONERACKÝ Daniel-1749-v súvislosti s výberovým konaním-2020-09-16
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:05Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-PAVELOVÁ Gizela-756-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-07-27
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:04Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-FURMAN Marián-963-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-07-06
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:03Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BABINOVÁ Daniela-993-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-08-03
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 14:03Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ŠAŠINKOVÁ Marta-547-v súvislosti s výberovým konaním-2020-09-21
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 13:29Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-Burda Ladislav-1837-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-10-01
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 13:27Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ZAJACOVÁ Erika-445-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-09-09
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 13:27Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-TÓTH Július-1545-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-05
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 13:26Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-PELLA Rastislav-1376-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-12
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 13:25Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BALOČKO Martin-1620-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-06
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 13:23Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-PYTLIAKOVÁ Adriana-654-v súvislosti s výberovým konaním-2020-09-30
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 13:22Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-STOLÁROVÁ Zuzana-761-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-07
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 13:21Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ĎURKOVÁ Renáta-1927-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-12
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 13:21Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MIČIETOVÁ Oľga-1466-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-07
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 13:20Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-DUDÍKOVÁ Jana-1636-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-07
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 13:19Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-NOVOTNÁ Denisa-754-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-07
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 13:18Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-LAPŠANSKÁ Zuzana-1646-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-01
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 12:59Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-Hlistová Zuzana-1821-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-08
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 12:58Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-VARGA Rastislav-1718-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-13
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 12:57Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MICHÁLEK Tomáš-953-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-01
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 12:56Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-SOJKA Stanislav-1513-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-06
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 12:55Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-HARMÓCI Slavomír-872-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-06
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 12:54Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ZSIGA Róbert-767-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-08
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 12:52Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-RADOMSKÝ Andrej-1818-v súvislosti s výberovým konaním-2020-10-14
  
Hodnotenie sudcu18. 11. 2020 12:51Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-LOKŠA Ján-790-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-07-23
  
Hodnotenie sudcu18. 9. 2020 14:51Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-TKÁČ Pavol-887-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-07-30
  
Hodnotenie sudcu18. 9. 2020 14:49Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-PILEK Pavol-245-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-07-29
  
Hodnotenie sudcu18. 9. 2020 14:47Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-DUDÍK Marek-774-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-23
  
Hodnotenie sudcu18. 9. 2020 14:46Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KUNAY Ľuboš-745-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-04-30
  
Hodnotenie sudcu18. 9. 2020 14:44Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ČABAIOVÁ Jarmila-772-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-05-18
  
Hodnotenie sudcu18. 9. 2020 14:42Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-FARKAŠ Peter-998-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-04-14
  
Hodnotenie sudcu18. 9. 2020 14:41Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-REŠATKOVÁ Eva-271-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-05-13
  
Hodnotenie sudcu18. 9. 2020 14:39Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BRIXIOVÁ Drahomíra-169-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-18
  
Hodnotenie sudcu18. 9. 2020 13:11Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-Vysaníková Petra-2043-v súvislosti s výberovým konaním-2020-02-26
  
Hodnotenie sudcu19. 8. 2020 14:43Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-Hvišč Ondrej-2071-v súvislosti s výberovým konaním-2020-01-13
  
Hodnotenie sudcu19. 8. 2020 14:42Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-SOLIAROVÁ Dagmar-976-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-29
  
Hodnotenie sudcu19. 8. 2020 14:36Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-JAĎUĎOVÁ Ivana-712-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-07-22
  
Hodnotenie sudcu19. 8. 2020 14:35Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-HIRJAKOVÁ Mária-873-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-11
  
Hodnotenie sudcu19. 8. 2020 14:33Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MATYIOVÁ Zuzana-749-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-05-22
  
Hodnotenie sudcu19. 8. 2020 14:32Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-NADZAM Jozef-1131-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-29
  
Hodnotenie sudcu19. 8. 2020 14:31Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BYSTRIANSKA Dana-1368-v súvislosti s výberovým konaním-2020-04-22
  
Hodnotenie sudcu19. 8. 2020 14:30Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ŠEVČOVIČ František-764-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-22
  
Hodnotenie sudcu19. 8. 2020 14:28Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MIHAĽÁKOVÁ Soňa-792-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-07-16
  
Hodnotenie sudcu19. 8. 2020 14:27Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-VAREČKA Pavol-917-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-04-07
  
Hodnotenie sudcu19. 8. 2020 14:26Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MESÁROŠOVÁ Denisa-911-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-18
  
Hodnotenie sudcu19. 8. 2020 14:25Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KOSCELANSKÁ Viera-908-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-08
  
Hodnotenie sudcu19. 8. 2020 14:24Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-TRUBAN Michal-474-v súvislosti s výberovým konaním-2020-07-01
  
Hodnotenie sudcu5. 8. 2020 13:07Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BUVALA Ján-1534-v súvislosti s výberovým konaním-2020-07-02
  
Hodnotenie sudcu5. 8. 2020 13:06Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-HRUBALA Ján-1499-v súvislosti s výberovým konaním-2020-07-02
  
Hodnotenie sudcu5. 8. 2020 13:03Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KOLENČÍK Oliver-1773-v súvislosti s výberovým konaním-2020-06-15
  
Hodnotenie sudcu5. 8. 2020 13:01Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ČERVEŇÁK Vladimír-870-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-18
  
Hodnotenie sudcu5. 8. 2020 12:58Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-KOVÁCSOVÁ Eva-936-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-24
  
Hodnotenie sudcu5. 8. 2020 12:57Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-GABONAIOVÁ Judita-1819-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-01
  
Hodnotenie sudcu5. 8. 2020 12:56Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-HVASTOVÁ Agnesa-1056-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-01
  
Hodnotenie sudcu5. 8. 2020 12:54Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-VEŠČIČIKOVÁ Táňa-803-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-08
  
Hodnotenie sudcu5. 8. 2020 12:53Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-RAJŇÁK Peter-1632-podľa § 151w ods. 2 až 4-2018-11-30
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 17:12Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-HRICOVÁ Agnesa-180-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-05-13
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:49Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-TUTKO Peter-701-v súvislosti s výberovým konaním-2020-06-03
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:48Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-TUTKO Peter-701-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-03
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:46Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-NAGYOVÁ Mária-940-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-05-25
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:45Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-PRAVOTIAKOVÁ Janka-758-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-18
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:44Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-LACKO Radoslav-746-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-09
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:42Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-JANKOVSKÝ Róbert-985-v súvislosti s výberovým konaním-2020-06-04
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:41Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-JANKOVSKÝ Róbert-985-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-04
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:40Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ZOZUĽÁKOVÁ Frederika-735-v súvislosti s výberovým konaním-2020-06-08
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:38Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-HUSŤÁK Milan-1703-v súvislosti s výberovým konaním-2020-06-02
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:36Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-SLOVINSKÝ Ján-1096-v súvislosti s výberovým konaním-2020-06-02
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:35Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ŠALIGOVÁ Denisa-1556-v súvislosti s výberovým konaním-2020-06-01
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:33Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-HALMEŠOVÁ Lenka-1616-v súvislosti s výberovým konaním-2020-06-01
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:17Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MITTERPÁKOVÁ Daniela-725-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-06-08
  
Hodnotenie sudcu1. 7. 2020 16:15Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-LUKÁČ Pavel-235-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-05-06
  
Hodnotenie sudcu18. 6. 2020 15:33Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ŠPIREK Dušan-1799-v súvislosti s výberovým konaním-2020-05-18
  
Hodnotenie sudcu18. 6. 2020 15:30Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-BIČOVÁ Diana-1906-v súvislosti s výberovým konaním-2020-05-14
  
Hodnotenie sudcu18. 6. 2020 15:28Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ADAMČÍKOVÁ Ľubica-720-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-04-16
  
Hodnotenie sudcu5. 6. 2020 11:09Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-RAGANOVÁ Jana-1760-v súvislosti s výberovým konaním-2020-05-13
  
Hodnotenie sudcu5. 6. 2020 10:50Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ANTALA Michal-1136-v súvislosti s výberovým konaním-2020-04-14
  
Hodnotenie sudcu5. 6. 2020 10:48Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-ZÁLESKÁ Iveta-1156-v súvislosti s výberovým konaním-2020-04-27
  
Hodnotenie sudcu5. 6. 2020 10:46Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MANĎÁK Miroslav-1488-v súvislosti s výberovým konaním-2020-04-27
  
Hodnotenie sudcu5. 6. 2020 10:44Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-MAČURA Marián-1600-v súvislosti s výberovým konaním-2020-05-18
  
Hodnotenie sudcu5. 6. 2020 10:42Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-NÉMETH Erik-241-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-05-04
  
Hodnotenie sudcu5. 6. 2020 10:39Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-SOPKOVÁ Jarmila-196-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-03-11
  
Hodnotenie sudcu19. 5. 2020 10:38Michaela Semufova
Kolekcia dokumentov: HS-LESŇÁKOVÁ Silvia-1792-pravidelné hodnotenie (raz za 5 rokov)-2020-03-10
  
Hodnotenie sudcu18. 5. 2020 16:12Michaela Semufova
1 - 100Ďalšia