Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah

Rýchle spustenie

  
  
  
  
Popis
  
  
Priečinok: 1_2021
2 021
1/2021
1
Oznámenie 1/2021 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 18. januára 2021 č. 03161/2021/130 o vyhlásení Slovenskej republiky k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1805 z 14. novembra 2018 o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu majetku
19. 1. 2021 10:03Milos Matusek
Priečinok: 9_2020
2 020
9/2020
9
Inštrukcia 9/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. mája 2020 č. 22433/2020/120 ktorou sa upravujú interné riadiace akty v súvislosti so zmenou sídla Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
18. 5. 2020 10:56Milos Matusek
Priečinok: 8_2020
2 020
8/2020
8
Inštrukcia 8/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 11. mája 2020 č. 22120/2020/162, ktorou sa dopĺňa inštrukcia 1/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 24. januára 2017 č. 39770/2017-110 o elektronickom súdnom spise v znení neskorších predpisov
12. 5. 2020 12:21Milos Matusek
Priečinok: 7_2020
2 020
7/2020
7
Smernica 7/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. apríla 2020 č. 20712/2020/91-17730 o bezpečnostnej politike Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
27. 4. 2020 9:14Milos Matusek
Priečinok: 6_2020
2 020
6/2020
6
Inštrukcia 6/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 27. marca 2020 č. 21129/2020/120, ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových a dispozičných oprávnení v znení neskorších predpisov
27. 3. 2020 11:20Milos Matusek
Priečinok: 5_2020
2 020
5/2020
5
Smernica 5/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. februára 2020 č. 46694/2019-15, ktorou sa mení smernica 8/2004 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 12415/2004-31 zo dňa 25. augusta 2004, ktorou sa vydáva zoznam utajovaných skutočností v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
3. 3. 2020 7:25Milos Matusek
Priečinok: 4_2020
2 020
4/2020
4
Inštrukcia 4/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 21. januára 2020 č. 47116/2019/91, ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových a dispozičných oprávnení v znení neskorších predpisov
23. 1. 2020 9:44Milos Matusek
Priečinok: 3_2020
2 020
3/2020
3
Smernica 3/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. januára 2020 č. 44793/2019/110, ktorou sa zrušuje metodické usmernenie 25/2011 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 22. augusta 2011 č. 22533/2011-45 k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu v rozpočtovej kapitole Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
15. 1. 2020 9:46Milos Matusek
Priečinok: 2_2020
2 020
2/2020
2
Smernica 2/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. januára 2020 č. 46767/2019/30, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 34/2014 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. decembra 2014 č. 45299/2014/110 o kontrolnej činnosti v znení smernice 32/2015
13. 1. 2020 11:29Milos Matusek
Priečinok: 18_2020
2 020
18/2020
18
Oznámenie 18/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. novembra 2020 č. 29335/2020/13 o vydaní Štatútu ceny ministra spravodlivosti Slovenskej republiky
30. 11. 2020 13:08Milos Matusek
Priečinok: 17_2020
2 020
17/2020
17
Oznámenie 17/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 14. októbra 2020 č. 18739/2020/100 o vydaní Štatútu pracovných skupín pre rekodifikáciu súkromného práva
19. 10. 2020 9:38Milos Matusek
Priečinok: 16_2020
2 020
16/2020
16
Inštrukcia 16/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. júna 2020 č. 23828/2020/16, ktorou sa mení inštrukcia 2/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5. februára 2018 č. 36325/2018-130 o súdnej štatistike v znení neskorších predpisov
29. 6. 2020 10:32Milos Matusek
Priečinok: 15_2020
2 020
15/2020
15
Inštrukcia 15/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. júna 2020 č. 24119/2020/42, ktorou sa ustanovujú princípy určovania voľných miest sudcov na súdoch
29. 6. 2020 10:30Milos Matusek
Priečinok: 14_2020
2 020
14/2020
14
Inštrukcia 14/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 2020 č. 23607/2020/110, ktorou sa mení inštrukcia 1/2006 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 101/2006-53 zo dňa 2. januára 2006 o príprave, evidencii a publikovaní interných riadiacich aktov v znení neskorších predpisov
17. 6. 2020 12:22Milos Matusek
Priečinok: 13_2020
2 020
13/2020
13
Inštrukcia 13/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 2020 č. 23082/2020/110 o podmienkach výkonu a organizačnom zabezpečení krátkodobých odborných stáží na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky
17. 6. 2020 12:19Milos Matusek
Priečinok: 12_2020
2 020
12/2020
12
Smernica 12/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 2020 č. 23259/2020/100, ktorou sa mení smernica 20/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. júna 2017 č. 45504/2017-110, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
17. 6. 2020 12:16Milos Matusek
Priečinok: 11_2020
2 020
11/2020
11
Inštrukcia 11/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 2020 č. 23258/2020/100, ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových a dispozičných oprávnení v znení neskorších predpisov
17. 6. 2020 12:12Milos Matusek
Priečinok: 10_2020
2 020
10/2020
10
Inštrukcia 10/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 2020 č. 22051/2020/100, ktorou sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení neskorších predpisov
17. 6. 2020 12:09Milos Matusek
Priečinok: 1_2020
2 020
1/2020
1
Inštrukcia 1/2020 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. januára 2020 č. 02112/2020/100, ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 8/2006 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. mája 2006 č. 101/2006-53 o zverejňovaní zoznamov pojednávaných vecí na internete v znení inštrukcie 19/2006
13. 1. 2020 11:25Milos Matusek
Priečinok: 9_2019
2 019
9/2019
9
Smernica 9/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 6. júna 2019 č. 34321/2019/82 ktorou sa mení a dopĺňa smernica 7/2007 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 14. mája 2007 č. 4038/2007-43 o pravidlách hospodárenia s verejnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely v znení neskorších predpisov
11. 6. 2019 11:01Milos Matusek
Priečinok: 8_2019
2 019
8/2019
8
Služobný predpis 8/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 23. mája 2019 č. 37387/2019/32, ktorým sa vydáva služobný poriadok Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (služobný poriadok)
29. 5. 2019 11:24Milos Matusek
Priečinok: 7_2019
2 019
7/2019
7
Inštrukcia 7/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. marca 2019 č. 36628/2019/120, ktorou sa mení inštrukcia 1/2006 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 101/2006-53 zo dňa 2. januára 2006 o príprave, evidencii a publikovaní interných riadiacich aktov v znení neskorších predpisov
28. 3. 2019 9:35Milos Matusek
Priečinok: 6_2019
2 019
6/2019
6
Inštrukcia 6/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 26. marca 2019 č. 37268/2019/110 o organizácii a riadení autoprevádzky
28. 3. 2019 9:30Milos Matusek
Priečinok: 5_2019
2 019
5/2019
5
Inštrukcia 5/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20. marca 2019 č. 35963/2019/152SKP, ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 2/2006 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o postupe súdov pri vybavovaní agendy v konkurznom konaní zo 16. januára 2006 č. 16969/2005-53 o postupe súdov pri vybavovaní agendy v konkurznom konaní
25. 3. 2019 11:21Milos Matusek
Priečinok: 4_2019
2 019
4/2019
4
Príkaz 4/2019 ministra spravodlivosti Slovenskej republiky z 22. februára 2019 č. 35956/2019/110 k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019
5. 3. 2019 7:28Milos Matusek
Priečinok: 3_2019
2 019
3/2019
3
Inštrukcia 3/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 14. februára 2019 č. 36018/2019/130, ktorou sa mení inštrukcia 2/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5. februára 2018 č. 36325/2018-130 o súdnej štatistike v znení inštrukcie 2/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 7. februára 2019 č. 36018/2019/130
19. 2. 2019 9:25Milos Matusek
Priečinok: 2_2019
2 019
2/2019
2
Inštrukcia 2/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 7. februára 2019 č. 36018/2019/130, ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 2/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5. februára 2018 č. 36325/2018-130 o súdnej štatistike
8. 2. 2019 12:59Milos Matusek
Priečinok: 17_2019
2 019
17/2019
17
Inštrukcia 17/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 19. novembra 2019 č. 40174/2019/110 o podrobnostiach postupu pri aplikácii pravidiel, ktorými sa pre štátne orgány upravujú transparentné zásady využívania právnych služieb advokátov zo strany štátu vrátane ich výberu a odmeňovania
27. 11. 2019 10:01Milos Matusek
Priečinok: 16_2019
2 019
16/2019
16
Príkaz 16/2019 ministra spravodlivosti Slovenskej republiky z 18. novembra 2019 č. 45801/2019/110 k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020
20. 11. 2019 10:40Milos Matusek
Priečinok: 15_2019
2 019
15/2019
15
Smernica 15/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. októbra 2019 č. 45388/2019/100, ktorou sa mení smernica 20/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. júna 2017 č. 45504/2017-110, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
30. 10. 2019 11:13Milos Matusek
Priečinok: 14_2019
2 019
14/2019
14
Inštrukcia 14/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. októbra 2019 č. 45387/2019/100, ktorou sa mení a dopĺňa inštrukcia 13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových a dispozičných oprávnení v znení neskorších predpisov
30. 10. 2019 11:10Milos Matusek
Priečinok: 13_2019
2 019
13/2019
13
Inštrukcia 13/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. októbra 2019 č. 45386/2019/100, ktorou sa mení Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení neskorších predpisov
29. 11. 2019 8:18Milos Matusek
Priečinok: 12_2019
2 019
12/2019
12
Smernica 12/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 13. augusta 2019 č. 36880/2019/91 o ochrane osobných údajov
21. 8. 2019 11:55Milos Matusek
Priečinok: 11_2019
2 019
11/2019
11
Smernica 11/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 7. augusta 2019 č.  41018/2019/130, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 20/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. júna 2017 č. 45504/2017-110, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
12. 8. 2019 12:36Milos Matusek
Priečinok: 10_2019
2 019
10/2019
10
Oznámenie 10/2019 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 22. júla 2019 č. 41816/2019/110 o vydaní Štatútu Centra právnej pomoci
29. 7. 2019 10:59Milos Matusek
Priečinok: 1_2019
2 019
1/2019
1
Príkaz 1/2019 ministra spravodlivosti Slovenskej republiky zo 16. januára 2019 č. 02746/2019/110 k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
30. 1. 2019 13:23Milos Matusek
Priečinok: 9_2018
2 018
9/2018
9
Metodický pokyn 9/2018 sekcie  ekonomiky a správy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 4. júla 2018 č. 43142/2018/41, ktorým sa mení metodický pokyn 8/2011 sekcie rozvoja, ekonomiky a správy Ministerstva spravodlivosti slovenskej republiky z 24. februára 2011 č. 16102/2011-42 o postupe pri realizácii rozpočtových opatrení Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
19. 7. 2018 10:17Milos Matusek
Priečinok: 8_2018
2 018
8/2018
8
Inštrukcia 8/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. júna 2018 č. 41559/2018/41 o ekonomickom informačnom systéme Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a obehu účtovných dokladov
4. 7. 2018 8:54Milos Matusek
Priečinok: 7_2018
2 018
7/2018
7
Metodický pokyn 7/2018 sekcie civilného práva Ministerstva  spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. júna 2018 č. 53/2018 - SCP o postupe skenovania dokumentov písomného podania do elektronického súdneho spisu
20. 6. 2018 8:54Milos Matusek
Priečinok: 6_2018
2 018
6/2018
6
Smernica 6/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. apríla 2018 č. 39769/2018/100, ktorou sa mení smernica 20/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. júna 2017 č. 45504/2017-110, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
18. 4. 2018 13:19Milos Matusek
Priečinok: 5_2018
2 018
5/2018
5
Inštrukcia 5/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. apríla 2018 č. 39769/2018/100, ktorou sa mení inštrukcia 13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových a dispozičných oprávnení v znení neskorších predpisov
18. 4. 2018 13:16Milos Matusek
Priečinok: 4_2018
2 018
4/2018
4
Inštrukcia 4/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. apríla 2018 č. 39769/2018/100, ktorou sa mení a dopĺňa Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení neskorších predpisov
18. 4. 2018 13:13Milos Matusek
Priečinok: 3_2018
2 018
3/2018
3
Inštrukcia 3/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 16. marca 2018 č. 36829/2018/13  o  rokovacom poriadku hodnotiacej komisie
20. 3. 2018 10:49Milos Matusek
Priečinok: 2_2018
2 018
2/2018
2
Inštrukcia 2/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 5. februára 2018 č. 36325/2018-130 o súdnej štatistike
8. 2. 2018 10:39Milos Matusek
Priečinok: 16_2018
2 018
16/2018
16
Smernica 16/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. októbra 2018 č. 47079/2018/110 ktorou sa mení smernica 20/2017 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. júna 2017 č. 45504/2017-110, ktorou sa vydáva registratúrny poriadok Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v znení smernice 6/2018
29. 10. 2018 14:47Milos Matusek
Priečinok: 15_2018
2 018
15/2018
15
Inštrukcia 15/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. októbra 2018 č. 47066/2018/100, ktorou sa mení Organizačný poriadok 12/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41557/2016/100 v znení neskorších predpisov
29. 10. 2018 14:44Milos Matusek
Priečinok: 14_2018
2 018
14/2018
14
Inštrukcia 14/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. októbra 2018 č. 46346/2018/110 ktorou sa mení inštrukcia 14/2007 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo 17. júla 2007 č. 8700/2007-130 o obsadzovaní miest v Eurojuste
15. 10. 2018 9:29Milos Matusek
Priečinok: 13_2018
2 018
13/2018
13
Inštrukcia 13/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 2. októbra 2018 č. 45477/2018/110, ktorou sa zrušuje inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25. marca 2009 č. 23635/2009-51 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v znení neskorších predpisov
5. 10. 2018 8:15Milos Matusek
Priečinok: 12_2018
2 018
12/2018
12
Príkaz 12/2018 ministra spravodlivosti Slovenskej republiky z 30. augusta 2018 č. 43605/2018/110 k organizačno-technickému zabezpečeniu volieb  do orgánov samosprávny obcí v roku 2018
3. 9. 2018 9:18Milos Matusek
Priečinok: 11_2018
2 018
11/2018
11
Inštrukcia 11/2018 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 31. augusta 2018 č. 43860/2018/100, ktorou sa dopĺňa inštrukcia 13/2016 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 28. apríla 2016 č. 41558/2016/100, ktorou sa ustanovuje rozsah podpisových a dispozičných oprávnení v znení neskorších predpisov
31. 8. 2018 12:07Milos Matusek
1 - 50Ďalšia