Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah
  
  
  
  
  
  
vk-zvukovy-zaznam-subory
organizacna-zlozka: Názov
vk-ine-pozicia
  
vk-sudca-komisia
vk-sudca-miesto-vk
vk-sudca-priebeh
  
  
  
Typ obsahu
  
  
  
Počet= 42
Kolekcia dokumentov: 3 miesta odborných referentov
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin31. 5. 2011 10:57Spravca webu OSLV
Okresný súd Levice
3 miesta odborných referentov-asistentov/tiek senátu
Levice
Levice3. 6. 2011Výberové konanie73
Kolekcia dokumentov: 4 miesta - odborný referent - asistent senátu
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin31. 5. 2011 12:40Spravca webu OSKN
Okresný súd Komárno
4 miesta - odborný referent -asistent senátu
Komárno
Okresný súd Komárno17. 6. 2011Výberové konanie77
Kolekcia dokumentov: OZNÁMENIE  o vyhlásení výberového konania na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta
  
28. 7. 2020 10:29Denisa Mikovičová31. 5. 2011 14:24Spravca webu OSBA3
Okresný súd Bratislava III
odborný radca – vedúci štátny zamestnanec – riaditeľ/ka správy súdu
Okresný súd Bratislava III, Námestie Biely kríž 7,
služobný úrad7. 6. 2011Výberové konanie79
Kolekcia dokumentov: Výber - 3 miesta -  odborný referent - asistent senátu
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin2. 6. 2011 10:27Spravca webu OSNZ
Okresný súd Nové Zámky
3 miesta odborných referentov - asistentiek senátu
Nové Zámky
9. 6. 2011Výberové konanie81
Kolekcia dokumentov: Výber - odborný referent - zamestnanec elektronickej podateľne
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin9. 6. 2011 14:15Spravca webu OSKN
Okresný súd Komárno
odborný referent - zamestnanec elektronickej podateľne
Okresný súd Komárno
Okresný súd Komárno17. 6. 2011Výberové konanie96
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o voľnom mieste v dočasnej ŠS - VSU
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin10. 6. 2011 10:56Spravca webu OSTT
Okresný súd Trnava
VSU
OS TT
OS TT16. 6. 2011Výberové konanie98
Kolekcia dokumentov: 5 miest sudcu pre občianskoprávne kolégium KS v Trnave
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin14. 6. 2011 9:19Spravca webu KSTT
Krajský súd v Trnave
Krajský súd v Trnave, Vajanského 2/A, 918 70 Trnava
JUDr. Jaroslava Vráblová, JUDr. Juraj Sopoliga, Mgr. Lucia Berdisová, JUDr. Roman Greguš, JUDr. Eva Barcajová
Krajský súd v Trnave, Vajanského 2/A, 918 70 Trnava o 10.00 hod.
Výberové konanie pozostáva z osobného pohovoru s uchádzačom.
26. 9. 2011 0:00Krajský súd v Trnave22. 7. 2011Sudca102
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu v Bratislave
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 11:39ana.admin
Krajský súd v Bratislave
1. JUDr. Janka Prístavková, 2. PhDr. Ivan Rapoš, 3. JUDr. Soňa Smolová, 4. JUDr. Juraj Sopoliga, 5. JUDr. Marián Trenčan
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13 o 9,00 hod.
JUDr. Katarína Javorčíková späťvzala žiadosť o zaradenie do výberového konania.
27. 7. 2011 0:0024. 6. 2011Predseda súdu107
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu v Trenčíne
  
28. 7. 2011 12:26Michaela Semufova15. 6. 2011 11:41ana.admin
1. JUDr. Janka Prístavková
2. PhDr. Ivan Rapoš
3. JUDr. Juraj Sopoliga
4. JUDr. Jaroslava Vráblová
5. JUDr. Dušan Ecker - zvolený Sudcovskou radou KS v TN
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13 o 9,00 hod.
JUDr. Ondrej Samaš späťvzal žiadosť o zaradenie do výberového konania.
28. 7. 2011 0:0024. 6. 2011Predseda súdu109
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu v Žiline
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 11:51ana.admin
Krajský súd v Žiline
1. JUDr. Janka Prístavková
2. PhDr. Ivan Rapoš
3. JUDr. Juraj Sopoliga
4. JUDr. Jaroslava Vráblová
5. JUDr. Dana Wänkeová - zvolená Sudcovskou radou KS v ZA
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13 o 13,15 hod.
28. 7. 2011 0:0024. 6. 2011Predseda súdu111
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 11:53ana.admin
Krajský súd v Banskej Bystrici
1. JUDr. Janka Prístavková
2. PhDr. Ivan Rapoš
3. JUDr. Juraj Sopoliga
4. JUDr. Jaroslava Vráblová
5. JUDr. Alojz Palaj - zvolený Sudcovskou radou KS v BB
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13 o 15,45 hod.
28. 7. 2011 0:0024. 6. 2011Predseda súdu113
Kolekcia dokumentov: Predseda Krajského súdu v Prešove
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 11:56ana.admin
Krajský súd v Prešove
1. JUDr. Ľudmila Babjaková
2. prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
3. PhDr. Ivan Rapoš
4. JUDr. Juraj Sopoliga
5. JUDr. Jaroslav Bugeľ - zvolený Sudcovskou radou KS v PO
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13 o 11,00 hod.
Vzhľadom na to, že výberová komisia rozhodla pomerom hlasov 2 členovia „uspel“ a 2 členovia „neuspel“ /zo štyroch prítomných členov/ rozhodnutie výberovej komisie je neplatné, tak v prípade JUDr. Ireny Dobňákovej ako aj v prípade JUDr. Antona Lukáča.
13. 9. 2011 0:0024. 6. 2011Predseda súdu115
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Bratislava I
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 11:58ana.admin
Okresný súd Bratislava I
1. JUDr. Igor Burger,
2. prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.,
3. PhDr. Ivan Rapoš,
4. JUDr. Soňa Smolová,
5. JUDr. Viera Hadrbulcová - člen zvolený sudcovskou radou
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13, Bratislava o 9,00 hod.
5. 9. 2011 0:0030. 6. 2011Predseda súdu117
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Bratislava II
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 11:59ana.admin
Okresný súd Bratislava II
1. JUDr. Igor Burger,
2. prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.,
3. PhDr. Ivan Rapoš,
4. JUDr. Janka Prístavková,
5. Daniela Terenová - člen zvolený sudcovskou radou.
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13, Bratislava o 13,30 hod.
5. 9. 2011 0:0030. 6. 2011Predseda súdu119
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Bratislava III
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 12:02ana.admin
Okresný súd Bratislava III
1. JUDr. Igor Burger,
2. prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc.,
3. PhDr. Ivan Rapoš,
4. JUDr. Soňa Smolová,
5. JUDr. Silvia Gandelová - člen zvolený sudcovskou radou.
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13, Bratislava o 11,30 hod.
5. 9. 2011 0:0030. 6. 2011Predseda súdu121
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Trenčín
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 12:03ana.admin
Okresný súd Trenčín
1. Mgr. Lucia Berdisová,
2. JUDr. Igor Burger,
3. JUDr. Roman Greguš,
4. JUDr. Janka Prístavková,
5. JUDr. Milina Jánošková - člen zvolený sudcovskou radou.
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13, Bratislava o 9,00 hod.
7. 9. 2011 0:0030. 6. 2011Predseda súdu123
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Žilina
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 12:04ana.admin
Okresný súd Žilina
1. Mgr. Lucia Berdisová,
2. JUDr. Igor Burger,
3. JUDr. Roman Greguš,
4. JUDr. Janka Prístavková,
5. JUDr. Gabriela Dúbravková - člen zvolený sudcovskou radou.
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13, Bratislava o 10,30 hod.
7. 9. 2011 0:0030. 6. 2011Predseda súdu125
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Čadca
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 12:06ana.admin
Okresný súd Čadca
1. Mgr. Lucia Berdisová,
2. JUDr. Igor Burger,
3. JUDr. Roman Greguš,
4. JUDr. Janka Prístavková,
5. JUDr. Anna Plichtíková - člen zvolený sudcovskou radou.
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13, Bratislava o 12,00 hod.
7. 9. 2011 0:0030. 6. 2011Predseda súdu127
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Banská Bystrica
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 12:08ana.admin
Okresný súd Banská Bystrica
1. JUDr. Igor Burger,
2. JUDr. Janka Prístavková,
3. PhDr. Ivan Rapoš,
4. JUDr. Jaroslava Vráblová,
5. JUDr. Pavol Rohárik - člen zvolený sudcovskou radou.
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13, Bratislava o 10,30 hod.
8. 9. 2011 0:0030. 6. 2011Predseda súdu131
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Veľký Krtíš
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 12:11ana.admin
Okresný súd Veľký Krtíš
1. JUDr. Igor Burger,
2. JUDr. Janka Prístavková,
3. PhDr. Ivan Rapoš,
4. JUDr. Jaroslava Vráblová,
5. Mgr. Eva Strašková - člen zvolený sudcovskou radou.
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13, Bratislava o 9,00 hod.
8. 9. 2011 0:0030. 6. 2011Predseda súdu133
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Košice okolie
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 12:13ana.admin
Okresný súd Košice okolie
1. prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.,
2. JUDr. Igor Burger,
3. JUDr. Roman Greguš,
4. JUDr. Miloš Kolek,
5. JUDr. Marianna Ginelliová - člen zvolený sudcovskou radou.
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13, Bratislava o 11,00 hod.
6. 9. 2011 0:0030. 6. 2011Predseda súdu139
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Humenné
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 17:06ana.admin
Okresný súd Humenné
1. JUDr. Ľudmila Babjaková,
2. Mgr. Lucia Berdisová,
3. PhDr. Ivan Rapoš,
4. JUDr. Juraj Sopoliga,
5. Mgr. Peter Sivák.
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13
o 10,30 hod.
8. 7. 2011 0:0029. 4. 2011Predseda súdu141
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Komárno
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 17:18ana.admin
Okresný súd Komárno
1. JUDr. Roman Greguš,
2. Mgr. Lucia Berdisová,
3. PhDr. Ivan Rapoš,
4. JUDr. Juraj Sopoliga,
5. JUDr. Tibor Šulák.
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13, o 9.00 h
8. 7. 2011 0:0031. 5. 2011Predseda súdu143
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Vranov nad Topľou
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin15. 6. 2011 17:29ana.admin
Okresný súd Vranov nad Topľou
1. JUDr. Ľudmila Babjaková,
2. Mgr. Lucia Berdisová,
3. PhDr. Ivan Rapoš,
4. JUDr. Juraj Sopoliga,
5. JUDr. Vladimír Varga.
MS SR, ŽUPNÉ NÁMESTIE 13, o 12.30 h
Vzhľadom na to, že výberová komisia rozhodla pomerom hlasov 2 členovia „uspel“ a 2 členovia „neuspel“ /zo štyroch prítomných členov/ rozhodnutie výberovej komisie je neplatné.
8. 7. 2011 0:0029. 4. 2011Predseda súdu145
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie - odborný referent - asistent senátu
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin16. 6. 2011 9:01Spravca webu OSMA
Okresný súd Malacky
odborný referent - asistent senátu
Okresný súd Malacky
Okresný súd Malacky7. 7. 2011Výberové konanie156
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie - odborný radca - vyšší súdny úradník
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin16. 6. 2011 9:13Spravca webu OSMA
Okresný súd Malacky
odborný radca - vyšší súdny úradník
Okresný súd Malacky
Okresný súd Malacky7. 7. 2011Výberové konanie157
Kolekcia dokumentov: Riaditeľ Centra právnej pomoci
  
22. 6. 2011 9:51Peter Bubla16. 6. 2011 15:59anaeditor
Riaditeľ Centra právnej pomoci
Bratislava
21. 6. 2011Výberové konanie159
Kolekcia dokumentov: Funkcia národného člena zastupujúceho SR v Eurojuste
  
16. 6. 2011 16:02anaeditor16. 6. 2011 16:02anaeditor
Funkcia národného člena zastupujúceho SR v Eurojuste
30. 6. 2011Výberové konanie161
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie - vyšší súdny úradník
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin20. 6. 2011 14:52Spravca webu OSVK
Okresný súd Veľký Krtíš
Vyšší súdny úradník
Okresný súd Veľký Krtíš
Okresný súd Veľký Krtíš22. 7. 2011Výberové konanie163
Kolekcia dokumentov: Výber
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin28. 6. 2011 8:56Spravca webu OSMI
Okresný súd Michalovce
Odborný referent - Asistent senátu
Okresný súd Michalovce
11. 7. 2011Výberové konanie171
Kolekcia dokumentov: Vyberove konanie
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin30. 6. 2011 13:01Spravca webu OSSK
Okresný súd Svidník
2 miesta odborný referent - asistentka senátu
Okresný súd Svidník
štátnozamestnanecký pomer20. 7. 2011Výberové konanie173
Kolekcia dokumentov: Výber na obsadenie 3 voľných štátnozamestnaneckých miest vyšších súdnych úradníkov
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin8. 7. 2011 14:05Spravca webu KSBA
Krajský súd v Bratislave
odborný radca - vyšší súdny úradník, odd. Justičnej pokladnice
Sadová 2, Bratislava
odd. Justičnej pokladnice29. 7. 2011Výberové konanie181
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin11. 7. 2011 12:44Spravca webu OSNR
Okresný súd Nitra
odborný referent - asistent
Nitra, Štúrova č.9
Okresný súd Nitra29. 7. 2011Výberové konanie184
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie na predsedu Okresného súdu Vranov nad Topľou
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin12. 7. 2011 13:30Michaela Semufova
Okresný súd Vranov nad Topľou
predseda súdu
1. JUDr. Ľudmila Babjaková
2. Mgr. Lucia Berdisová
3. PhDr. Ivan Rapoš
4. JUDr. Juraj Sopoliga
5. JUDr. Andrea Havírová
MS SR, Župné námestie 13, Bratislava o 13,30 hod.
V prípade JUDr. Miroslava Nováka dvaja členovia výberovej komisie hlasovali za „uspel“ a dvaja členovia za „neuspel“. Vzhľadom na hlasovanie výberovej komisie je jej rozhodnutie v prípade JUDr. Miroslava Nováka neplatné.
8. 9. 2011 0:001. 8. 2011Predseda súdu186
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Dolný Kubín
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin12. 7. 2011 13:37Michaela Semufova
Okresný súd Dolný Kubín
predseda súdu
1. Mgr. Lucia Berdisová, PhD.
2. JUDr. Roman Greguš
3. JUDr. Janka Prístavková
4. JUDr. Juraj Sopoliga
5. JUDr. Jana Veselá
MS SR, Župné námestie 13, Bratislava o 14,00 hod.
7. 9. 2011 0:001. 8. 2011Predseda súdu188
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Košice I
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin12. 7. 2011 14:19Michaela Semufova
Okresný súd Košice I
predseda súdu
1. prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
2. JUDr. Roman Greguš
3. JUDr. Miloš Kolek
4. JUDr. Juraj Sopoliga
5. JUDr. Pavel Varga
MS SR, Župné námestie 13, Bratislava
Žiaden uchádzač nezaslal v stanovenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania.
1. 8. 2011Predseda súdu191
Kolekcia dokumentov: Predseda Okresného súdu Košice II
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin12. 7. 2011 14:26Michaela Semufova
Okresný súd Košice II
1. prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
2. JUDr. Roman Greguš
3. JUDr. Miloš Kolek
4. JUDr. Juraj Sopoliga
5. člen bude zvolený sudcovskou radou
MS SR, Župné námestie 13, Bratislava
Žiaden uchádzač nezaslal v stanovenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania.
1. 8. 2011Predseda súdu193
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin18. 7. 2011 12:20Tibor Kispety
Okresný súd Trebišov
odborný radca - vyšší súdny úradník
Trebišov
Okresný súd Trebišov29. 7. 2011Výberové konanie199
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu OS BA IV
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin19. 7. 2011 13:54Viera Furekova
Okresný súd Bratislava IV
odborný radca - vyšší súdny úradník
Saratovská 1/A, Bratislava
Okresný súd Bratislava IV17. 8. 2011Výberové konanie203
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu 4 miesta odborný referent
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin19. 7. 2011 14:10Viera Furekova
Okresný súd Bratislava IV
4 miesta odborný referent - asistent
Saratovská 1/A, Bratislava
Okresný súd Bratislava IV17. 8. 2011Výberové konanie205
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu na funkciu odborný referent- asistent senátu
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin20. 7. 2011 10:56Iveta Horvathova
Okresný súd Bratislava V
odborný referent - asistent senátu
Bratislava V
OS BA V5. 8. 2011Výberové konanie208
Kolekcia dokumentov: Vyhlásenie výberového konania na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin21. 7. 2011 14:35Spravca webu OSRS
Okresný súd Rimavská Sobota
Odborný poradca-vyšší súdny úradník/vyššia súdna úradníčka
Okresný súd Rimavská Sobota
12. 8. 2011Výberové konanie210
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie jedného voľného štátnozamestnaneckého miesta
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin22. 7. 2011 7:13Janka Burzalova
Okresný súd Piešťany
odborný radca - vyšší súdny úradník
Okresný súd Piešťany
Okresný súd Piešťany11. 8. 2011Výberové konanie212
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin25. 7. 2011 13:59Eva Garajova
Okresný súd Pezinok
odborný referent - asistent senátu
Okresný súd Pezinok
senát15. 8. 2011Výberové konanie219
Kolekcia dokumentov: Oznamenie o vyhlásení výberu - VSU
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin27. 7. 2011 10:22Spravca webu KSKE
Krajský súd v Košiciach
odborný radca - vyšší súdny úradník
Krajský súd v Košiciach
súdny výkon10. 8. 2011Výberové konanie221
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o voľnom mieste v dočasnej štátnej službe
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin29. 7. 2011 8:49Aneta Golvitzerova
Okresný súd Trnava
odborný radca - vyšší súdny úradník
Okresný súd Trnava
5. 8. 2011Výberové konanie230
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o voľnom mieste v stálej ŠS - EP-2-2011
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin29. 7. 2011 12:05Spravca webu OSLC
Okresný súd Lučenec
zamestnanec elektronickej podateľne
Okresný súd Lučenec
súdny výkon19. 8. 2011Výberové konanie232
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie na funkciu predsedu Krajského súdu v Trenčíne
  
26. 8. 2011 10:33Michaela Semufova2. 8. 2011 11:53Michaela Semufova
1. JUDr. Janka Prístavková
2. PhDr. Ivan Rapoš
3. JUDr. Juraj Sopoliga
4. JUDr. Jaroslava Vráblová
5. JUDr. Dušan Ecker - člen zvolený sudcovskou radou
MS SR, Župné námestie 13, Bratislava o 9,00 hod.
22. 9. 2011 0:0019. 8. 2011Predseda súdu234
Kolekcia dokumentov: Výber 1 miesto VSÚ
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin8. 8. 2011 16:46Jarmila Sobocka
Krajský súd v Banskej Bystrici
odborný radca - vyšší súdny úradník/vyššia súdna úradníčka
Krajský súd v Banskej Bystrici
výkon súdnictva22. 8. 2011Výberové konanie237
Kolekcia dokumentov: Výber-zam.pover.vedením Spr registra
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin8. 8. 2011 16:57Jarmila Sobocka
Krajský súd v Banskej Bystrici
odborný/á referent/ka-zamestnanec/zamestnankyňa poverený/á vedením správneho registra
Krajský súd v Banskej Bystrici
správa súdu19. 8. 2011Výberové konanie239
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie na funkciu predsedu Okresného súdu Košice I
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin9. 8. 2011 10:54Michaela Semufova
Okresný súd Košice I
1. prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
2. JUDr. Roman Greguš
3. JUDr. Miloš Kolek
4. JUDr. Juraj Sopoliga
5. JUDr. Pavel Varga - člen zvolený sudcovskou radou
MS SR, Župné námestie 13, Bratislava o 11,00 hod.
30. 9. 2011 0:0031. 8. 2011Predseda súdu241
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie na funkciu predsedu Okresného súdu Košice II
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin9. 8. 2011 10:58Michaela Semufova
Okresný súd Košice II
1. prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
2. JUDr. Roman Greguš
3. JUDr. Miloš Kolek
4. JUDr. Juraj Sopoliga
5. JUDr. Andrea Galdunová - člen zvolený sudcovskou radou
MS SR, Župné námestie 13, Bratislava o 13,30 hod.
30. 9. 2011 0:0031. 8. 2011Predseda súdu243
Kolekcia dokumentov: OS BA I_vyber
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin9. 8. 2011 14:02Lukas Kapicak
Okresný súd Bratislava I
odborný referent - asistent senátu (2 miesta)
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
Okresný súd Bratislava I22. 8. 2011Výberové konanie245
Kolekcia dokumentov: OS BA II -  Výber -Odborný referent
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin9. 8. 2011 14:23Ludek Horacek
Okresný súd Bratislava II
Odborný referent - asistent ,  3 miesta
Drieňová 5, Bratislava
Okresný súd Bratislava II31. 8. 2011Výberové konanie248
Kolekcia dokumentov: OS BA II Výber - odborný radca
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin9. 8. 2011 14:32Ludek Horacek
Okresný súd Bratislava II
Odborný radca - vyšší súdny úradník , 3 miesta
Drieňová 5, Bratislava
Okresný súd Bratislava II31. 8. 2011Výberové konanie250
Kolekcia dokumentov: OZNÁMENIE  o vyhlásení výberového konania na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin12. 8. 2011 11:58Frantisek Levicky
Okresný súd Bratislava III
odborný referent – asistent senátu
Okresný súd Bratislava III, Námestie Biely kríž 7
2. 9. 2011Výberové konanie252
Kolekcia dokumentov: Vyhlasenie vyberového konania
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin12. 8. 2011 14:06Eva Garajova
Okresný súd Pezinok
odborný radca - vyšší súdny úradník
Okresný súd Pezinok
5. 9. 2011Výberové konanie254
Kolekcia dokumentov: OZNÁMENIE   O VYHLÁSENÍ VÝBERU
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin18. 8. 2011 9:33Spravca webu OSDS
Okresný súd Dunajská Streda
odborný referent – asistent
odborný referent – asistent
28. 9. 2011Výberové konanie256
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie na funkciu sudcu KS TN
  
4. 10. 2011 9:54Natasa Bosanska23. 8. 2011 9:12Natasa Bosanska
Krajský súd v Trenčíne, nám. sv. Anny č. 28, 911 50 Trenčín
1. prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.,
2. JUDr. Ľudmila Babjaková,
3. JUDr. Soňa Smolová,
4. JUDr. Igor Burger,
5. JUDr. Alena Radičová - člen zvolený sudcovskou radou
Krajský súd v Trenčíne, Nám. sv. Anny č. 28, 911 50 Trenčín
Výberové konanie pozostáva z osobného pohovoru s uchádzačom.
24. 10. 2011 0:00Krajský súd v Trenčíne15. 9. 2011Sudca260
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu - asistent, asistentka senátu
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin23. 8. 2011 10:48Spravca webu OSZA
Okresný súd Žilina
- stála štátna služba
- funkcia odborný referent - asistent/ka senátu
- odbor štátnej služby 2.06 Justícia
7. 9. 2011Výberové konanie262
Kolekcia dokumentov: OS PD - 4 miesta odborný radca - VSÚ
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin24. 8. 2011 10:51Jarmila Kopanicka
Okresný súd Prievidza
4 miesta - odborný radca - vyšší súdny úradník
Okresný súd Prievidza, Švéniho 5, Prievidza
26. 9. 2011Výberové konanie265
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest vo fukcii odborný radca - vyšší súdny úradník
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin26. 8. 2011 11:21Lenka Stevulova
Okresný súd Partizánske
Odborný radca - vyšší súdny úradník
30. 9. 2011Výberové konanie268
Kolekcia dokumentov: Spr  689-11 Oznámenie o vyhlásení výberu - Metodik - účtovník
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin26. 8. 2011 14:32Tatiana Cinova
Krajský súd v Nitre
metodik-účtovník
9. 9. 2011Výberové konanie271
Kolekcia dokumentov: OS Malacky - oznámenie o vyhlásení výberu
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin31. 8. 2011 11:43Anton Zpevak
Okresný súd Malacky
odborný radca - vyšší súdny úradník
21. 9. 2011Výberové konanie275
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie na pozíciu vyššieho súdneho úradníka
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin31. 8. 2011 13:26Pavol Kamensky
Okresný súd Revúca
3 miesta - odborný radca - vyšší súdny úradník
Okresný súd Revúca
19. 9. 2011Výberové konanie276
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu - 2.miesta vyšší súdny úradník
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin2. 9. 2011 7:55Spravca webu OSZA
Okresný súd Žilina
2. štátnozam. miesta vo funkcii odborný radca - vyšší súdny úradník
16. 9. 2011Výberové konanie279
Kolekcia dokumentov: OZNÁMENIE  O VYHLÁSENÍ VÝBERU na obsadenie voľných štátnozametnaneckých miest
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin2. 9. 2011 8:59Jana Branikova
Okresný súd Galanta
odborný radca - vyšší súdny úradník - 7 voľných miest
Okresný súd Galanta, Mierové námestie č. 1, 924 23  Galanta
Okresný súd Galanta28. 9. 2011Výberové konanie281
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu 6 VSÚ
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin3. 9. 2011 13:48Viera Furekova
Okresný súd Bratislava IV
6 miest odborný radca - VSÚ
Saratovská 1/A, Bratislava
Okresný súd Bratislava IV26. 9. 2011Výberové konanie283
Kolekcia dokumentov: výber na obsadenie 3 miesta VSÚ OS LV
  
7. 4. 2015 12:14ana.admin5. 9. 2011 10:33Spravca webu OSLV
Okresný súd Levice
výber na pozíciu vyššieho súdneho úradníka
Levice
Okresný súd Levice30. 9. 2011Výberové konanie285
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie 4 voľných štátnozamestnaneckých miest
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin5. 9. 2011 14:09Janka Burzalova
Okresný súd Piešťany
odborný radca - vyšší súdny úradník
Okresný súd Piešťany
Okresný súd Piešťany16. 9. 2011Výberové konanie289
zápisnica.pdf
  
14. 9. 2017 14:09Jan Michalov5. 9. 2011 15:14Michaela Semufova
vk-prilohaZápisnica výberového konania291
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu OSNR
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin6. 9. 2011 7:33Zdenka Sykorova
Okresný súd Nitra
odborný radca - vyšší súdny úradník
22. 9. 2011Výberové konanie293
Kolekcia dokumentov: Zrušenie výberu
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin6. 9. 2011 10:08Frantisek Levicky
Okresný súd Bratislava III
Zrušenie výberu
17. 9. 2011Výberové konanie298
Kolekcia dokumentov: OZNÁMENIE   O VYHLÁSENÍ VÝBERU OSDS
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin6. 9. 2011 12:12Spravca webu OSDS
Okresný súd Dunajská Streda
vyšší súdny úradník
13. 10. 2011Výberové konanie301
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin6. 9. 2011 12:35Maria Matuska
Okresný súd Skalica
odborný radca - vyšší súdny úradník
Okresný súd Skalica
stála štátna služba21. 9. 2011Výberové konanie303
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu na jedno voľné štátnozamestnanecké miesto  vo funkcii odborný referent
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin6. 9. 2011 13:37Zuzana Zvonarova
Okresný súd Námestovo
výber na obsadenie jedného voľného štátnozamestnaneckého miesta v stálej štátnej službe vo funkcii odborný referent - asistent / ka / senátu
Okresný súd Námestovo
Okresný súd Námestovo23. 9. 2011Výberové konanie305
Kolekcia dokumentov: výber na obsadenie 2 voľných miest VSÚ
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin7. 9. 2011 9:42Spravca webu OSBR
Okresný súd Brezno
Výber na obsadenie 2 voľných miest v stálej štátnej službe vo funkcii odborný radca - vyšší súdny úradník
Okresný súd Brezno
2 miesta VSÚ5. 10. 2011Výberové konanie308
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie 3 voľných štátnozamestnaneckých miest
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin7. 9. 2011 10:20Andrea Hlivova
Okresný súd Zvolen
Vyšší súdny úradník
Okresný súd Zvolen
21. 9. 2011Výberové konanie311
Kolekcia dokumentov: Výber na 4 miesta vyšších súdnych úradníkov - stála štátna služba
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin7. 9. 2011 10:59Spravca webu OSLC
Okresný súd Lučenec
vyšší súdny úradník
Okresný súd Lučenec
súdny výkon21. 9. 2011Výberové konanie313
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie na VSÚ
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin7. 9. 2011 13:50Iveta Horvathova
Okresný súd Bratislava V
hlavný radca - VSÚ
 Okresný súd Bratislava V
OS BA V30. 4. 2012Výberové konanie318
Kolekcia dokumentov: Spr. 1221-2011 Oznámenie o vyhlásení výberu
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin7. 9. 2011 14:51Eva Debnarova
Okresný súd Banská Bystrica
Vyšší súdny úradník
Okresný súd Banská Bystrica
súdny výkon30. 9. 2011Výberové konanie324
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie VSÚ
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin8. 9. 2011 15:22Tatiana Cinova
Krajský súd v Nitre
odborný radca, vyšší súdny úradník
3. 10. 2011Výberové konanie331
3483-2005_Zapis_o_neuspesnom_opakovanom_OPK_II.pdf
  
9. 9. 2011 12:21Spravca webu OSBA19. 9. 2011 12:21Spravca webu OSBA1
vk-prilohaVyhlásenie výberového konania334
Kolekcia dokumentov: Výberové konianie - odborný radca
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin12. 9. 2011 10:14Spravca webu OSZH
Okresný súd Žiar nad Hronom
odborný radca - vyšší súdny úradník
Žiar nad Hronom
Okresný súd Žiar nad Hronom7. 10. 2011Výberové konanie336
Kolekcia dokumentov: OS Kežmarok výber
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin12. 9. 2011 14:25Spravca webu OSKK
Okresný súd Kežmarok
Odborný referent - zamestnanec elektronickej podateľne
Okresný súd Kežmarok
Podateľňa30. 9. 2011Výberové konanie339
Kolekcia dokumentov: OSSE - oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin13. 9. 2011 12:29Spravca webu OSSE
Okresný súd Senica
odborný radca - vyšší súdny úradník 5 miest
Námestie oslobodenia 1, Senica
Okresný súd Senica26. 9. 2011Výberové konanie341
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie na 1 voľné miesto sudcu pre Okresný súd Brezno
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin14. 9. 2011 13:18Spravca webu OSBR
Okresný súd Brezno
Okresný súd Brezno
za MS SR: JUDr. Roman Greguš
                JUDr. Miloš Kolek
za NR SR: JUDr. Jaroslava Vráblová
za Súdnu radu SR:  JUDr. Juraj Sopoliga
za plénum sudcov OS BR:   JUDr. Alica Gavalcová
Okresný súd Brezno, Kuzmányho 4, 977 01  Brezno
1/ 12.12.2011 - písomná časť - OS Brezno
2/ 13.12.2011 - psychologický test - OS Brezno
3/ 15.12.2011 - ústna časť - OS Brezno
12. 12. 2011 0:00občianskoprávne grémium30. 10. 2011Sudca345
Kolekcia dokumentov: výber na pozíciu vyššieho súdneho úradníka
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin14. 9. 2011 13:20Spravca webu OSBJ
Okresný súd Bardejov
vyšší súdny úradník
Bardejov
Okresný súd Bardejov7. 10. 2011Výberové konanie346
Kolekcia dokumentov: Výber - 1 miesto - odborný referent - asistent senátu
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin14. 9. 2011 13:30Tatiana Duricova
Okresný súd Nové Zámky
odborný referent - asistent senátu
Okresný súd Nové Zámky
Okresný súd Nové Zámky30. 9. 2011Výberové konanie350
Kolekcia dokumentov: Výber - 2 miesta - odborný radca - vyšší súdny úradník
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin14. 9. 2011 13:40Tatiana Duricova
Okresný súd Nové Zámky
odborný radca - vyšší súdny úradník
Okresný súd Nové Zámky
Okresný súd Nové Zámky30. 9. 2011Výberové konanie352
Kolekcia dokumentov: Výberové konanie na funkciu predsedu Krajského súdu v Prešove - 2. pokus
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin14. 9. 2011 16:18Michaela Semufova
Krajský súd v Prešove
1. JUDr. Ľudmila Babjaková
2. prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
3. PhDr. Ivan Rapoš
4. JUDr. Juraj Sopoliga
5. JUDr. Eva Šofranková - člen zvolený sudcovskou radou
MS SR, Župné nám. 13, Bratislava o 11,00 hod.
8. 11. 2011 0:005. 10. 2011Predseda súdu356
Kolekcia dokumentov: Vyhlasenie VK na 2 miesta sudcov pre OS ZH
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin19. 9. 2011 16:45Dusana Novakova
Okresný súd Žiar nad Hronom
Žiar nad Hronom
za NR SR: JUDr. Jaroslava Vráblová
za MS SR: JUDr. Róbert Dobrovodský, LLM, PhD.
                JUDr. Miloš Kolek
za SR SR: JUDr. Igor Burger
za Sudcovskú radu OS ZH: JUDr. Ivan Spurný
Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, Banská Bystrica, I. poschodie, zasadacia miestnosť
1.) písomná časť
2.) psychologický test
3.) ústny pohovor pred výberovou komisiou
5. 12. 2011 0:001 miesto trestné grémium, 1 miesto občianskoprávne grémium26. 10. 2011Sudca358
Kolekcia dokumentov: 2 miesta odborný radca - vyšší súdny úradník
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin20. 9. 2011 12:51Spravca webu KSTT
Krajský súd v Trnave
odborný radca - vyšší súdny úradník
Krajský súd v Trnave, Vajanského 2/A, 918 70 Trnava
Krajský súd v Trnave26. 9. 2011Výberové konanie360
Kolekcia dokumentov: oznámenie o vyhlásení výberu Spr 1045_11
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin21. 9. 2011 7:37Jana Solcanska
Krajský súd v Nitre
hlavný referent - zamestnanec pre vedenie správneho registra a zverejňovanie súdnych rozhodnutí
KS v NR
30. 9. 2011Výberové konanie363
Kolekcia dokumentov: OS BA I_vyber_12_miest_VSU
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin21. 9. 2011 11:10Spravca webu OSBA1
Okresný súd Bratislava I
vyšší súdny úradník
Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava
Okresný súd Bratislava I12. 10. 2011Výberové konanie366
Kolekcia dokumentov: Výber - OSTT
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin21. 9. 2011 11:24Marianna Kumancikova
Okresný súd Trnava
odborný radca - vyšší súdny úradník
7. 10. 2011Výberové konanie368
Kolekcia dokumentov: OSKN - 4 miesta - odborný radca VSU
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin21. 9. 2011 12:38Veronika Kollarova
Okresný súd Komárno
odborný radca - vyšší súdny úradník
Okresný súd Komárno
Okresný súd Komárno14. 10. 2011Výberové konanie370
Kolekcia dokumentov: Okresný súd Skalica
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin21. 9. 2011 13:50Maria Matuska
Okresný súd Skalica
odborný referent - asistent
Okresný súd Skalica
odborný referent - asistent7. 10. 2011Výberové konanie373
Kolekcia dokumentov: Vyhlásenie výberu na OSLM -1 volné miesto - Odborný radca, VSÚ
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin23. 9. 2011 8:23Spravca webu OSLM
Okresný súd Liptovský Mikuláš
odborný radca,vyšší súdny úradník
Okresný súd Liptovský Mikuláš5. 10. 2011Výberové konanie385
Kolekcia dokumentov: Oznámenie o vyhlásení výberu na obsadenie 1voľné štátnozamestnanecké miesto
  
7. 4. 2015 12:15ana.admin27. 9. 2011 12:57Andrea Hlivova
Okresný súd Zvolen
Vyšší súdny úradník
OS zvolen
5. 10. 2011Výberové konanie394
1 - 100Ďalšia