Ochrana osobných údajov - Informačná povinnosť prevádzkovateľa

 OOÚ internet 13.1.2020.pdfOOÚ internet 13.1.2020.pdf