List_udelenie titulu ECU_KS PO.pdfList_udelenie titulu ECU_KS PO.pdfECU_logo.jpgECU_logo.jpgĎakovný list ministra spravodlivosti SR.pdfĎakovný list ministra spravodlivosti SR.pdfAPZ_tabuľka aktivít.xlsxAPZ_tabuľkaaktivít.xlsxúvodný list predsedníčky KS PO k zapojeniu sa do modelu CAF.pdfúvodný list predsedníčky KS PO k zapojeniu sa do modelu CAF.pdfAkčný plán zlepšovania modelu CAF Krajského súdu v Prešove.pdfAkčný plán zlepšovania modelu CAF Krajského súdu v Prešove.pdfVízia, poslanie, ciele.pdfVízia, poslanie, ciele.pdfďakovný list ministra a oznámenie o predĺžení termínu.pdfďakovný list ministra a oznámenie o predĺžení termínu.pdf​​KS_Prešov_Prezentácia - CAF  4.9.2020 - bez komentárov.pptxKS_Prešov_Prezentácia - CAF 4.9.2020 - bez komentárov.pptx