Preskočiť pás s príkazmi
Prejsť na hlavný obsah
  
  
  
  
1.1 Režimové opatrenia COVID-19_27.01.21.pdf
  
22. 1. 2021 12:29Lukas Kapicak
10. Režimové opatrenia COVID-19_17.05.21.pdf
  
17. 5. 2021 12:07Lukas Kapicak
11. Režimové opatrenia COVID-19_17.06.21.pdf
  
1. 7. 2021 9:23Lukas Kapicak
12. Režimové opatrenia COVID-19_16.08.21.pdf
  
24. 8. 2021 17:16Lukas Kapicak
13. Režimové opatrenia COVID-19_04.10.21.pdf
  
4. 10. 2021 14:38Lukas Kapicak
2.1 Režimové opatrenia COVID-19_10.02.21.pdf
  
9. 2. 2021 15:06Lukas Kapicak
3. Režimové opatrenia COVID-19_03.03.21.pdf
  
2. 3. 2021 11:39Lukas Kapicak
3483-2005_II - Vyhlasenie_opakovaneho_osobitneho_ponukoveho_konania.pdf
  
21. 4. 2015 16:02Lubomir Brestovansky
3483-2005_II - Vyhlasenie_osobitneho_ponukoveho_konania_I.….pdf
  
10. 7. 2012 17:30Lukas Kapicak
3483-2005_II - Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk záujemcov_OPK_TEXT.pdf
  
8. 10. 2012 15:09Lukas Kapicak
3483-2005_II_Zapis_o_neuspesnom_opakovanom_OPK.pdf
  
28. 12. 2012 15:56Lukas Kapicak
3483-2005_II_Zapis_o_neuspesnom_OPK_I.pdf
  
8. 10. 2012 15:13Lukas Kapicak
3483-2005_Zapis_o_neuspesnom_OPK_I.pdf
  
8. 10. 2012 15:11Lukas Kapicak
3483-2005_Zapis_o_neuspesnych_PK.pdf
  
7. 12. 2011 8:37Lukas Kapicak
4. Režimové opatrenia COVID-19_15.03.21.pdf
  
12. 3. 2021 10:41Lukas Kapicak
4.1 Režimové opatrenia COVID-19_15.03.21.pdf
  
4. 3. 2021 14:26Lukas Kapicak
5. OZNÁMENIE - Prerušenie dodávky el. energie - JUSTIČNÝ PALÁC 14.05., 17.05.18.pdf
  
4. 5. 2018 15:54Lukas Kapicak
5. Režimové opatrenia COVID-19_22.03.21.pdf
  
25. 3. 2021 15:09Lukas Kapicak
6. Režimové opatrenia COVID-19_19.04.21.pdf
  
19. 4. 2021 10:14Lukas Kapicak
7. Režimové opatrenia COVID-19_22.04.21.pdf
  
26. 4. 2021 10:56Lukas Kapicak
8. Režimové opatrenia COVID-19_29.04.21.pdf
  
27. 4. 2021 14:19Lukas Kapicak
9. Režimové opatrenia COVID-19_03.05.21.pdf
  
3. 5. 2021 9:53Lukas Kapicak
Formulár § 41 - KRITÉRIÁ.pdf
  
4. 6. 2013 14:52Helena Gubova
formular § 41kritériá str.pdf
  
12. 6. 2013 10:57Helena Gubova
formular § 41ostatné str.pdf
  
3. 7. 2013 14:16Helena Gubova
Informačná tabuľa OS BA I.pdf
  
23. 5. 2012 17:17Lukas Kapicak
Informačný materiál Centra právnej pomoci.pdf
  
9. 5. 2014 10:13Jana Gasparova
Informáia o vyhodnotení ponúk v EA.pdf
  
5. 8. 2013 11:57Peter Slota
KSBA telefon zozn.pdf
  
17. 8. 2012 10:43Ivan Morva
KSBA_Tel_zoznam.pdf
  
6. 12. 2011 12:18Spravca webu KSBA
1 - 30Ďalšia