SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ - realizujeme a plánujeme:

 • Darcovstvo krvi

 

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa až do odvolania neuskutočňujú odbery krvi prostredníctvom MOJky - mobilnej odbernej jednotky. Sudcovia a zamestnanci, ktorí majú záujem, môžu darovať krv priamo v Národnej transfúznej službe SR, Námestie Ludvíka Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica.

 darovanie krvi.png 

 •  Zbierka na pomoc sociálne slabším

 

Od 15. marca 2021 prebieha na súde na základe Memoranda o spolupráci medzi Okresným súdom Banská Bystrica a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici zbierka šatstva, trvanlivých potravín a drogistického tovaru pre občanov a rodiny v hmotnej núdzi.

 

 • Do práce na bicykli

 

V období od 1. júna 2021 do 31. júna 2021 sa Okresný súd Banská Bystrica plánuje zapojiť do národnej cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorej cieľom je ochrana životného prostredia a rozvoj nemotorovej dopravy v meste Banská Bystrica, v širšom regióne aj na Slovensku.

 do práce na bicykli.png

 • Zbierka umelých vrchnákov

 

Od 29. januára 2021 prebieha na Okresnom súde Banská Bystrica nová zbierka umelých vrchnákov za účelom finančnej pomoci pre zdravotne postihnutého chlapčeka.

 zber vrchnákov.jpg

 •  Za krajšie mesto Banská Bystrica

 

Na jar roku 2021 sa Okresný súd Banská Bystrica plánuje zúčastniť akcie organizovanej Mestom Banská Bystrica podnázvom "Za krajšie mesto".

 

 • Zbierka pre karanténnu stanicu pre zvieratá mesta Banská Bystrica

 

V predvianočnom období roku 2021 sa na Okresnom súde Banská Bystrica uskutoční zbierka pre karanténnu stanicu pre zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene.

 Karanténna stanica mesta BB.png

 • Zbierka pre seniorov "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

 

V predvianočnom období sa za súčinnosti zamestnankýň Okresného súdu Banská Bystrica, pracoviska Zvolenská cesta uskutoční zbierka pre seniorov v rámci zapojenia do projektu s názvom "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".

 koľko lásky sa zmestí do krabice od topánokII.jpg

 

DOPOSIAĽ REALIZOVANÉ AKTIVITY

 

 • Zbierka pre Útulok Tuláčik, Brezno

 

V období od 2. februára 2021 do 15. marca 2021 sa na Okresnom súde Banská Bystrica uskutočnila zbierka pre Útulok Tuláčik v Brezne.

tuláčik.jpg  

 • Zbierka umelých vrchnákov

 

Od roku 2018 do konca roku 2020 prebiehala na Okresnom súde Banská Bystrica zbierka umelých vrchnákov za účelom finančnej pomoci pre zdravotne postihnuté dievčatko. 

 

zber vrchnákov.jpg 

 • Zbierka pre deti III - vianočná zbierka

 

V období od 2. decembra 2020 do 16. decembra 2020 sa na základe Memoranda o spolupráci medzi Okresným súdom Banská Bystrica a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici uskutočnila opakovaná zbierka pre deti zo sociálne slabých rodín.

 • Zbierka pre deti II

 

V období od 3. augusta 2020 do 17. augusta 2020 sa na základe Memoranda o spolupráci medzi Okresným súdom Banská Bystrica a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici uskutočnila opakovaná zbierka pre deti zo sociálne slabých rodín zameraná na vybavenie detí rôznymi školskými pomôckami (napr. školské tašky, peračníky, pastelky, vodové/temperové farby, perá, ceruzky strúhadlá.

 škoslké potreby II.jpg

 • Zbierka pre Psí útulok Lučenec

 

V období od 10. júla 2020 do 24. júla 2020 sa na Okresnom súde Banská Bystrica uskutočnila zbierka pre Psí útulok Lučenec.

Útulok Lučenec.jpg