SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

  •  Darcovstvo krvi

 

Dňa 23. októbra 2020 sa na Okresnom súde Banská Bystrica, pracovisku upomínacieho a exekučného konania, Zvolenská cesta 14, uskutoční odber krvi prostredníctvom mobilnej odbernej jednotky.  

 darovanie krvi.png

  • Zbierka na pomoc sociálne slabším

 

V predvianočnom období roku 2020 sa na základe Memoranda o spolupráci medzi Okresným súdom Banská Bystrica a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici uskutoční na súde zbierka potravín, drogistického tovaru, potrieb pre domácnosť, elektroniky, šatstva, hračiek, kníh a školských potrieb pre deti.

 

  • Zbierka umelých vrchnákov

 

Od roku 2018 prebieha na Okresnom súde Banská Bystrica zbierka umelých vrchnákov za účelom finančnej pomoci pre zdravotne postihnuté dievčatko. Plánované ukončenie zbierky je v marci 2021.

 zber vrchnákov.jpg

  •  Za krajšie mesto Banská Bystrica

 

Na jar roku 2021 sa Okresný súd Banská Bystrica plánuje zúčastniť akcie organizovanej Mestom Banská Bystrica podnázvom "Za krajšie mesto".