SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ - plánujeme:

  • Darcovstvo krvi

 

Dňa 23. októbra 2020 sa na Okresnom súde Banská Bystrica, pracovisku upomínacieho a exekučného konania, Zvolenská cesta 14, uskutoční odber krvi prostredníctvom mobilnej odbernej jednotky.  

 

darovanie krvi.png 

  • Zbierka pre karanténnu stanicu pre zvieratá mesta Banská Bystrica

 

V predvianočnom období roku 2020 sa na Okresnom súde Banská Bystrica uskutoční zbierka pre karanténnu stanicu pre zvieratá mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene.

 Karanténna stanica mesta BB.png

  • Zbierka pre seniorov "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

 

V predvianočnom období sa za súčinnosti zamestnankýň Okresného súdu Banská Bystrica, pracoviska Zvolenská cesta uskutoční zbierka pre seniorov v rámci zapojenia do projektu s názvom "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".

 koľko lásky sa zmestí do krabice od topánokII.jpg

  • Zbierka na pomoc sociálne slabším

 

V predvianočnom období roku 2020 sa na základe Memoranda o spolupráci medzi Okresným súdom Banská Bystrica a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici uskutoční na súde zbierka potravín, drogistického tovaru, potrieb pre domácnosť, elektroniky, šatstva, hračiek, kníh a školských potrieb pre deti.

  • Zbierka umelých vrchnákov

 

Od roku 2018 prebieha na Okresnom súde Banská Bystrica zbierka umelých vrchnákov za účelom finančnej pomoci pre zdravotne postihnuté dievčatko. Plánované ukončenie zbierky je v marci 2021.

 zber vrchnákov.jpg

  •  Za krajšie mesto Banská Bystrica

 

Na jar roku 2021 sa Okresný súd Banská Bystrica plánuje zúčastniť akcie organizovanej Mestom Banská Bystrica podnázvom "Za krajšie mesto".

 

 

 

AKTIVITY REALIZOVANÉ V ROKU 2020

  • Zbierka pre deti II

 

V období od 3. augusta 2020 do 17. augusta 2020 sa na základe Memoranda o spolupráci medzi Okresným súdom Banská Bystrica a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Bystrici uskutočnila opakovaná zbierka pre deti zo sociálne slabých rodín zameraná na vybavenie detí rôznymi školskými pomôckami (napr. školské tašky, peračníky, pastelky, vodové/temperové farby, perá, ceruzky strúhadlá.

 škoslké potreby II.jpg

  • Zbierka pre Psí útulok Lučenec

 

V období od 10. júla 2020 do 24. júla 2020 sa na Okresnom súde Banská Bystrica uskutočnila zbierka pre Psí útulok Lučenec.

Útulok Lučenec.jpg