Informačná povinnosť OS MI:

Informačná povinnosť OS MI.pdfInformačná povinnosť OS MI.pdf

Záznam o spracovateľských činnostiach OS MI.pdfZáznam o spracovateľských činnostiach OS MI.pdf