CAF tím Okresného súdu Banská Bystrica
 
Meno
 
 
Funkcia CAF
 
 
Funkcia OSBB
 
 
Ing. Eva Garajová
 
 
garant  CAF tímu
 
 
riaditeľka správy súdu
 
 
JUDr. Matej Šáli
 
 
člen CAF tímu
 
 
vyšší súdny úradník
 
 
PhDr. Lenka Ťažká
 
 
metodik CAF tímu
 
 
zamestnankyňa  poverená vedením správneho registra
 
 
JUDr. Dominik Čipka
 
 
člen CAF tímu
 
 
vyšší súdny úradník
 
 
JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.
 
 
člen CAF tímu
 
 
vyššia súdna úradníčka
 
 
Jana Gajdošová
 
 
člen CAF tímu
 
 
dozorná úradníčka
 
 
Ing. Andrea Hríbiková
 
 
člen CAF tímu
 
 
vedúca oddelenia upomínacieho a exekučného konania
 
 
Bc. Monika Mravíková
 
 
člen CAF tímu
 
 
personalistka
 
 
Mgr. Ivica Szarowská
 
 
člen CAF tímu
 
 
personalistka
 
 
Lucia Polešenská
 
 
člen CAF tímu
 
 
správkyňa majetku
 
 
Zuzana Kánová
 
 
člen CAF tímu
 
 
súdna tajomníčka
 
 
Mgr. Ivana Klimentová
 
 
člen CAF tímu
 
 
súdna tajomníčka
 
 
JUDr. Ing. Matúš Škarbala
 
 
člen CAF tímu
 
 
vyšší súdny úradník
 
 
Ľubica Kubandová
 
 
člen CAF tímu
 
 
asistentka
 
 
Bc. Katarína Spodniaková
 
 
člen CAF tímu
 
 
dozorná úradníčka