CAF tím Okresného súdu Banská Bystrica

 

Por. č.

Titul, meno a priezvisko

Funkcia CAF

1.

Ing. Andrea Hríbiková

garant

2.

PhDr. Lenka Ťažká

metodik

3.

JUDr. Ing. Andrea Bilas Ševčiková, PhD.

člen

4.

JUDr. Dominik Čipka

člen

5.

Jana Gajdošová

člen

6.

Ing. Eva Garajová

člen

7.

Mgr. Ivana Klimentová

člen

8.

Ľubica Kubandová

člen

9.

Bc. Monika Mravíková

člen

10.

Lucia Polešenská

člen

11.

Bc. Katarína Spodniaková

člen

12.

Mgr. Ivica Szarowská

člen

13.

JUDr. Matej Šáli

člen

14.

JUDr. Ing. Matúš Škarbala

člen

 
Caf tím 1.jpg
 

 Caf tím 2.png