Probácia a mediácia v trestnom práve

Probácia

Informácie o probácii v trestnom práve.

Mediácia

Informácie o mediácii v trestnom práve.

Zoznam probačných a mediačných úradníkov

Zoznam probačných a mediačných úradníkov.

Projekt na podporu využívania alternatívnych trestov a restoratívnej justície

Informácie o projekte na podporu využívania alternatívnych trestov a restoratívnej justície.

Projekt JUSTIN Erazmus +

Informácie o projekte JUSTIN Erazmus +.