Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 1191 – 1195 výsledkov zo 1261

​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 8. novembra 2011 rozsudok v prípade V. C. proti SR. Navrhovateľky namietali porušenie piatich článkov Dohovoru. Európsky súd v rozsudku konštatoval porušenie dvoch článkov Dohovoru a sťažovateľke priznal finančné zadosťučinenie. ​Vyhlásenie ministerky spravodlivosti k rozsudku ESĽP: V.C. proti Slovenskej republike z 8. novembra 2011 Beriem na vedomie, že dňa ...

12.12.2011

​Európsky súd konštatoval porušenie článku 5 ods. 1 a ods. 4 Dohovoru. Sťažovateľovi nepriznal žiadne odškodnenie. ​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 6. decembra 2011 rozsudok v prípade Žúbor proti Slovenskej republike. Sťažovateľ žaloval Slovenskú republiku pre porušenie práva na osobnú slobodu, ktoré je zaručené článkom 5 Dohovoru. Tvrdil, že bol vo väzbe nezákonne. Okrem ...

6.12.2011

​Európsky súd v uvedenom prípade vyhlásil rozsudok v prospech Slovenskej republiky ​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 6. decembra 2011 rozsudok v prospech Slovenskej republiky prípade Popivčák proti Slovenskej republike. Sťažovateľ pred Európskym súdom podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru a podľa článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru. Namietal, že mu bola odňatá možnosť domáhať ...

6.12.2011

​Medzi inými aj právnikov, či pracovníkov prvého kontaktu Centrum právnej pomoci vypísalo výberové konania na obsadenie viacerých pracovných pozícií . Uchádzači sa môžu do výberového konania prihlásiť najneskôr do 12. decembra 2011. Všetky ďalšie potrebné informácie sú zverejnené na web stránke ministerstva spravodlivosti ako aj na stránke Centra právnej pomoci. Prehľad výberových konaní Centra právnej ...

1.12.2011

​V Bratislave sa koná medzinárodná konferencia o prevencii a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu ​Ministerka spravodlivosti dnes otvorila medzinárodnú konferenciu „Bez strachu, bez násilia – Účinná prevencia a boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“. Podujatie organizuje Ministerstvo spravodlivosti SR, Rada Európy a Nórske granty. Konferencia je venovaná citlivej otázke násilia na ...

29.11.2011