Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 1196 – 1200 výsledkov zo 1261

​Európsky súd pre ľudské práva konštatoval v uvedenom prípade porušenie článku 5 ods. 1 Dohovoru ​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 8. novembra 2011 rozsudok v prípade Kormoš proti Slovenskej republike. Sťažovateľ žaloval Slovenskú republiku pre porušenie práva na osobnú slobodu, ktoré je zaručené článkom 5 Dohovoru na ochranu ľudských práv a tvrdil, že bol ...

9.11.2011

​Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil 8. novembra 2011 rozsudok v prípade V.C. proti Slovenskej republike. Európsky súd v tomto prípade konštatoval porušenie článku 3 a 8 Dohovoru. ​Sťažovateľka pôvodne namietala porušenie článku 3 Dohovoru na ochranu ľudských práv (zákaz ponižujúceho a neľudského zaobchádzania), článku 8 Dohovoru (právo na súkromie), článku 12 Dohovoru (právo na ...

9.11.2011

​Prezident podpísal niektoré zmeny predložené ministerkou Žitňanskou ​Prezident podpísal novelu Občianskeho súdneho poriadku a novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré predložila ministerka Žitňanská a ktoré parlament schválil na októbrovej schôdzi. Od januára by sa tak na základe zmien v Občianskom súdnom poriadku mali zrýchliť a zefektívniť civilné súdne konania. Novela zákona o slobodnom ...

7.11.2011

​Hlavnou témou ich rokovania bol boj proti korupcii ​Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská sa dnes stretla na pracovnom rokovaní s podpredsedníčkou vlády Českej republiky Karolínou Peak. Hlavnou témou ich rokovania bol boj proti korupcii a opatrenia na jej elimináciu. Ministerka Žitňanská zdôraznila potrebu komplexného prístupu k boju proti korupcii: „Za efektívne považujem zamerať sa v prvom ...

7.11.2011

​Vyhláška o zverejňovaní súdnych rozhodnutí v medzirezortnom pripomienkovom konaní ​Ministerstvo spravodlivosti dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania vyhlášku o zverejňovaní súdnych rozhodnutí, ktorá nadväzuje na zmeny účinné od mája 2010 predkladané ministerkou Žitňanskou. Vyhláška upravuje postup súdov pri zverejňovaní súdnych rozhodnutí  a zároveň vymedzuje kategórie údajov, ktoré sa v záujme ochrany práv a právom chránených ...

4.11.2011