Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 1186 – 1190 výsledkov zo 1214

Týkajú sa prepustenia K. Mella ako aj prepustenia tzv. trojice drogových dílerov z väzby.   Ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská dnes po dôkladnom zvážení podala dva návrhy na začatie disciplinárneho konania proti sudcom Okresného súdu Bratislava I. Jeden návrh sa týka konania proti sudcovi, ktorý sa mal dopustiť závažného disciplinárneho previnenia v súvislosti s prepustením ...

28.6.2011

Ministerstvo spravodlivosti od prvých dní pod vedením Lucie Žitňanskej nastúpilo vysoké tempo zmien a prichádza s riešeniami, ktoré prispejú k dôveryhodnejšej otvorenej justícii, kvalitnejšiemu a transparentnejšiemu podnikateľskému prostrediu a prináša riešenia pre lepšiu vymožiteľnosť práva na Slovensku.  Vymožiteľnosť práva, stav celého justičného systému – jeho dôveryhodnosť a efektivita sú jednou z hlavných priorít tejto vlády. ...

21.6.2011

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská v posledných týždňoch vyhlásila výberové konania na miesta dvadsiatich predsedov krajských a okresných súdov. Všetkých uchádzačov čaká už podľa nových platných pravidiel verejné výberové konanie, v ktorom budú môcť ľudia sledovať celý jeho proces. Prvé výberové konania, kde sa bude môcť prísť pozrieť aj verejnosť budú už 8. júla. Termíny ďalších ...

21.6.2011

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozsudok v prípade Fruni proti Slovenskej republike. Po posúdení konkrétnych okolností prípadu európsky súd konštatoval, že v predmetnom prípade nedošlo k porušeniu článku 6 ods. 1 Dohovoru. V tomto ohľade sa európsky súd stotožnil s argumentáciou vlády, že v trestnej veci sťažovateľa rozhodol nezávislý súd zriadený zákonom parlamentu, ktorý bol ...

21.6.2011

Právna pomoc hradená štátom má byť dostupnejšia pre oveľa viac ľudí. Vláda dnes schválila novelu zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, ktorý predložila ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Rozširuje sa totiž vecná pôsobnosť Centra právnej pomoci (ďalej len „centrum“) aj na oblasti práva, v ktorých centrum doteraz nemohlo poskytovať právnu pomoc. Zároveň sa ...

8.6.2011