Archívy: Tlačové správy

Zobrazuje sa 1186 – 1190 výsledkov zo 1261

​Od 1. januára 2012 nadobudne účinnosť zákon č. 467/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Zmena úpravy sa bezprostredne týka aj výberových konaní na funkciu predsedu súdu a sudcu, ktoré boli vyhlásené do 31. decembra 2011 a ktoré sa majú uskutočniť po tomto termíne, teda ...

20.12.2011

​Jeden návrh smeruje proti sudcovi Okresného súdu Bratislava I a druhý proti sudcovi Okresného súdu Bratislava II. ​Ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská podala pre prieťahy v konaní na základe podnetov od účastníkov konaní ďalšie dva návrhy na začatie disciplinárneho konania voči sudcom. Jeden smeruje proti sudcovi Okresného súdu Bratislava I a druhý proti sudcovi Okresného ...

20.12.2011

​Európsky súd rozhodol v prospech Slovenskej republiky a sťažnosť vyhlásil za neprijateľnú. ​Európsky súd pre ľudské práva vydal 29. novembra 2011 rozhodnutie v prípade Michnicová proti Slovenskej republike. Sťažovateľka žalovala Slovenskú republiku pre porušenie práva na pokojné užívanie majetku podľa článku 1 Protokolu č. 1 k Dohovoru na ochranu ľudských práv a základných slobôd. Ďalej ...

19.12.2011

​Od 1. januára 2012 bude účinných množstvo zmien predložených ministerkou Žitňanskou – dotknú sa sudcov, advokátov, podnikateľov, aj nezodpovedných rodičov, ale prinesú aj pomoc ľuďom, ktorí hľadajú spravodlivosť, no nemôžu si dovoliť služby advokáta. ​Od 1. januára 2012 nadobudne účinnosť viacero zákonov a vykonávacích predpisov, ktoré predkladala a v uplynulom roku presadzovala ministerka spravodlivosti Lucia ...

16.12.2011

​Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská spolu s predsedom Krajského súdu v Banskej Bystrici Milanom Ďuricom dnes oficiálne otvorili zrekonštruovanú a zmodernizovanú budovu Krajského súdu v Banskej Bystrici na Skuteckého ulici. ​Po piatich rokoch sa krajský súd presťahoval z ťažšie dostupného miesta na Komenského ulici späť do svojich pôvodných priestorov. Táto národná kultúrna pamiatka, ktorá slúži súdu ...

15.12.2011