Všeobecné informácie

Od 1. januára 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o obetiach). 

Týmto zákonom sa do slovenského právneho poriadku preniesli európske štandardy vo vzťahu k právam a ochrane obetí trestných činov. Zákon o obetiach definuje pojmy ako obeť trestného činu, obzvlášť zraniteľná obeť či domáce násilie. Ďalej upravuje práva obetí nezávisle od začatia trestného konania, t. j. najmä právo na odbornú pomoc, vrátane právnej pomoci. Taktiež sa zákon o obetiach zameriava na úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov ako aj vytvorenie systému pre poskytovanie odbornej pomoci subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam a ich podporu. 

V prípade trestného konania, obeť vystupuje v postavení svedka, poškodeného alebo oznamovateľa a jej jednotlivé práva sú upravené zákonom č. 301/2005 Z. z. ​Trestný poriadok.  

Úlohou tejto stránky je poskytnúť prehľad týchto práv v zrozumiteľnej forme na jednom mieste, poukázať na praktické otázky spojené s ich uplatnením, ale najmä sprostredkovať kontakty na jednotlivé inštitúcie, ktoré obetiam môžu pomôcť.

Informácie k vykázaniu a intervenčným centrám

Bližšie informácie k vykázaniu a intervenčným centrám pre obete domáceho násilia nájdete TU.

​Dôležité kontakty 

​Kontakty na jednotlivé subjekty poskytujúce pomoc obetiam nájdete v registri subjektov poskytujúcich pomoc obetiam. 

Intervenčné centrá

​​Názov IC ​Adresa sídla ​Kraj pôsobnosti Kontakt​
Poradenské Centrum Nádej ​Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava ​Bratislavský ​0905 463 425, office@centrumnadej.sk
Centrum Slniečko ​Bottova 32/A, 949 01 Nitra ​Nitriansky ​0917 545 808, poradna@centrumslniecko.sk
ŽENA V TIESNI ​P.O.Box 70, 036 01 Martin ​Žilinský ​0907 346 374, oz.zenavtiesni@gmail.com
MyMamy, o.z. ​Jánošíková 70, 080 01 Prešov ​Prešovský  ​0911 444 991, info@mymamy.sk
Fenestra ​Festivalové nám. 2, 040 09 Košice ​Okresy: Košice I - IV, Košice -okolie, Rožňava ​0911 440 808, fenestra@fenestra.sk
OZ Hana Teplička 267, 052 01 Teplička ​Okresy:  Spišská Nová Ves, Gelnica ​0903 404 483, ozhana@ozhana.sk
Pomoc rodine ​Námestie osloboditeľov 988/83, 071 01 Michalovce ​Okresy: Michalovce, Sobrance, Trebišov ​056 688 4473, 0911 084 473, pomocrodine@pomocrodine.sk​​​
 

L​inky pomoci

Nižšie nájdete kontakty na linky, ktoré poskytujú odborné poradenstvo anonymne a bezplatne dištančnou formou a môžu Vás príp. informovať o dostupnosti iných služieb:

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (non-stop) 0800 212 212

Linka detskej istoty (non-stop)                                116 111

Linka pre hľadané deti (non-stop)                            116 000

Linka detskej dôvery (14:00 – 20:00)                      055/234 72 72

Linka pre týrané osoby                                            0800 300 700

Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi             0800 800 818

Linka dôvery Nezábudka                                         0800 800 566

Iné kontakty

Integrovaný záchranný systém                                112

Polícia                                                                   158

Linka UPSVAR pre nahlásenie zanedbávania              0800 191 222

Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia     0800 300 700

MS SR (pre odškodňovanie)                                    02/888 91 544 

Informačné kancelárie pre obete - pôsobia v krajských mestách, poskytujú základné informácie a pomáhajú obetiam nadviazať kontakt so subjektom poskytujúcim pomoc obetiam, kontakty nájdete TU​

 

Informačné materiály

​​​​​
​​​​​​​​​​ ​​​​