​Informácie k vykázaniu a intervenčným centrám Od 1.7.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obetiach“), na základe ktorej môžu vzniknúť intervenčné centrá pre obete trestného činu domáceho násilia.

Následne od 1.11.2021 nadobudla účinnosť novela zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore (ďalej len „zákon o policajnom zbore“), ktorým boli upravené povinnosti policajtov po vykázaní osoby a informovaní ohrozenej osoby o činnosti intervenčných centier a zaslaní záznamu o vykázaní príslušnému intervenčnému centru.  

Nižšie nájdete zoznam aktuálnych intervenčných centier poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia, ktorým je možné v zmysle § 27a ods. 12 zákona o policajnom zbore zaslať záznam o vykázaní. Prosím rešpektujte kraj/územie pôsobnosti jednotlivých intervenčných centier.

V prípade, ak sa v príslušnom kraji nenachádza žiadne intervenčné centrumustanovenie § 27a ods. 7 (o informovaní ohrozenej osoby o intervenčnom centre) a ods. 12 druhá veta (o zaslaní záznamu o vykázaní príslušnému intervenčnému centru do 24 hodín po vykázaní) zákona o policajnom zbore nie je možné vykonať.

Preto v zmysle § 27a ods. 7 zákona o policajnom zbore pri vykázaní aj naďalej prosím informujte ohrozené osoby o subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam, ktorých zoznam je dostupný na tejto stránke. 


Intervenčné centrá

Názov IC Adresa sídla Kraj pôsobnosti Kontakt
Poradenské Centrum Nádej Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava Bratislavský 0905 463 425, office@centrumnadej.sk
Centrum Slniečko Bottova 32/A, 949 01 Nitra Nitriansky 0917 545 808, poradna@centrumslniecko.sk
ŽENA V TIESNI P.O.Box 70, 036 01 Martin Žilinský 0907 346 374, oz.zenavtiesni@gmail.com
MyMamy, o.z. Jánošíková 70, 080 01 Prešov Prešovský  0911 444 991, info@mymamy.sk
Fenestra Festivalové nám. 2, 040 09 Košice Okresy: Košice I - IV, Košice -okolie, Rožňava 0911 440 808, fenestra@fenestra.sk
OZ Hana Teplička 267, 052 01 Teplička Okresy:  Spišská Nová Ves, Gelnica 0903 404 483, ozhana@ozhana.sk
Pomoc rodine Námestie osloboditeľov 988/83, 071 01 Michalovce Okresy: Michalovce, Sobrance, Trebišov 056 688 4473, 0911 084 473, pomocrodine@pomocrodine.sk
 
Informačné letáky a brožúry 

​​