​Pojmy trestného konania

  • Policajt 
Príslušník Policajného zboru, ktorý má na starosti vyšetrovanie. Spolu s prokurátorom patrí medzi orgány činné v trestnom konaní (označované aj ako OČTK). 

  • Prokurátor
Úlohou prokurátora je hájiť záujem spoločnosti na odhaľovaní trestných činov a spravodlivom potrestaní páchateľov. V predsúdnom konaní dohliada na postup policajta a rozhoduje o podaní obžaloby a začatí súdneho konania.

  • Súd
Podľa závažnosti trestného činu o vine a treste rozhoduje sudca alebo senát (zložený z viacerých sudcov). Súd rozhoduje na základe obžaloby podanej prokurátorom, rozhoduje o vine a treste pre páchateľa a náhrade škody pre obeť trestného činu. Taktiež schvaľuje dohodu o vine a treste a rozhoduje o tom, či uzavretý zmier schváli. 

  • Obžaloba
Obžaloba je podanie prokurátora určené súdu, v ktorom je označený obvinený, opísaný skutok, ktorý sa stal (vrátane označenia o aký trestný čin ide) a navrhovaná výmera trestu, v prípade dokázania viny. Podaním obžaloby sa začína súdne konanie.

  • Obvinený
Z podozrivého (osoba, ktorá údajne spáchala trestný čin) sa stáva obvinený len čo policajt voči nej vznesie obvinenie (uznesenie o vznesení obvinania).

  • Obžalovaný
V momente, keď súd nariadi hlavné pojednávanie, stáva sa z obvineného obžalovaný.

  • Poškodený (označenie obete pre účely trestného konania)
Osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej práva alebo slobody. ​
 
​​​​ ​​​​​ ​​

​​​​​​​​​
​​​​​​​​​