Odškodnenie obetí násilných trestných činov

Obete násilných trestných činov majú právo odškodnenia od štátu. Podrobnosti týkajúce sa tohto práva, podmienok a rozsahu odškodnenia sú upravené zákonom o obetiach. 

Od 1.7.2021 nadobúda účinosť novela zákona o obetiach, ktorá mení postup a pravidlá pre získanie odškodnenia od štátu. Informácie platné pre podávanie žiadostí po 1.7.2021 nájdete na tejto stránke​.

Informácie pre získanie odškodnenia podľa predpisov platných do 30.6.2021 (týka sa konaní/žiadostí, ktoré boli podané pred týmto dátumom a nebolo o nich zatiaľ rozhodnuté) nájdete na stránke pre odškodňovanie​.