Register subjektov poskytujúcich pomoc obetiam 

​Kontakty na jednotlivé subjekty nájdete v registri subjektov (link nižšie) poskytujúcich pomoc obetiam. Okrem kontaktov sa v registri nachádzajú aj informácie o špecializácii a územnej pôsobnosti. 

Register je rozdelený na dve časti: 
  • subjekty poskytujúce pomoc podľa osobitných predpisov, tzn. registrované subjekty. Tieto  subjekty poskytujú najmä sociálne služby (napr. zariadenie núdzového bývania, sociálne poradenstvo) a môžu mať limitované kapacity. 
  • subjekty, poskytujúce pomoc podľa zákona o obetiach, tzn. subjekty, ktoré získali akreditáciu ministerstva a poskytujú obetiam komplexnú pomoc v oblastiach právo, psychológia a sociálna práca. 

Linky pomoci

Nižšie nájdete kontakty na linky, ktoré poskytujú odborné poradenstvo anonymne a bezplatne dištančnou formou a môžu Vás príp. informovať o dostupnosti iných služieb:

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (non-stop) 0800 212 212

Linka detskej istoty (non-stop)                                116 111

Linka pre hľadané deti (non-stop)                            116 000

Linka detskej dôvery (14:00 – 20:00)                      055/234 72 72

Linka pre týrané osoby                                            0800 300 700

Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi             0800 800 818

Linka dôvery Nezábudka                                         0800 800 566


Iné kontakty

Integrovaný záchranný systém                                112

Polícia                                                                   158

Linka UPSVAR pre nahlásenie zanedbávania              0800 191 222

Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia     0800 300 700

MS SR (pre odškodňovanie)                                    02/888 91 544 

Informačné kancelárie pre obete (kancelárie sú v krajských mestách a poskytujú základné informácie a pomáhaju nadviazať kontakt so subjektom poskytujúcim pomoc obetiam)

https://prevenciakriminality.sk/p/o-pomoci-obetiam

​​​​​​
​​