Nastavenie formulárov v QSign

Pred podpisovaním a overovaním formulárov v aplikácii QSign je potrebné nastaviť zoznam dôveryhodných formulárov.

Postup:

1. Stiahnite si balíček formulárov zverejnený tu

2. Kliknite na ikonu QSign v paneli úloh a ukončite aplikáciu.

close_qsign.png

3. Dvojklikom na súbor sa otvorí okno pre import nastavení.

import_trusted_forms.png

4. Kliknite na tlačidlo „Importovať do QSign“.

 confirmation.png

5. Na otázku: ,,Chcete zachovať staršie verzie dôveryhodných formulárov v aplikácii QSign?’’ odpovedzte ,,Nie“ (No).

6. Zobrazí sa hlásenie o úspešnom ukončení.

done.png