Vzdelávanie správcov

Odborná prípravaUsporiadateľ: Academia iuris s.r.o., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

Pozor, zmena termínu odbornej prípravy.

Nový termín: 12.04.2023 – 06.05.2023

Miesto: V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, 040 01 Košice

Viac informácií nájdete v dokumente:

OP 12.04.2023 – 06.05.2023 (PDF, 415 KB)

Usporiadateľ: Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o. Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 10.03.2023 – 16.04.2023

Miesto: Good One Services, s.r.o., V. Tvrdého 784/5, 010 01 Žilina

Viac informácií nájdete v dokumente:

OP 10.03.2023 – 16.04.2023 (PDF, 406 KB)

Usporiadateľ: Inštitút vzdelávania Konkurzných správcov Slovenskej republiky, o. z., Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava

Termín: 23.03.2023 – 06.05.2023

Miesto: HOTEL COLOR, Pri starom mýte 1, 831 04 BratislavaViac informácií nájdete v dokumente:

OP 23.03.2023 – 06.05.2023 (PDF, 395 KB)

Ďalšie vzdelávanie

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Asociácia správcov a správcovských spoločností, Ružová dolina 17, 821 08 Bratislava

Termín: 06.10.2022

Miesto: Hotel COLOR, Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 06.10.2022 (PDF, 252 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Asociácia správcov a správcovských spoločností, Ružová dolina 17, 821 08 Bratislava

Termín: 13.10.2022

Miesto: Hotel Ambassador, Hlavná 73/101, 040 01 Košice

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 13.10.2022 (PDF, 256 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: AUDIT – POL, s.r.o. Košice, Čermeľská 45, 040 01 Košice

Termín: 19.10.2022

Miesto: Congress Hotel Centrum Košice, Sála Einstein I.

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 19.10.2022 (PDF, 261 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: AUDIT – POL, s.r.o. Košice, Čermeľská 45, 040 01 Košice

Termín: 20.10.2022

Miesto: Congress Hotel Centrum Košice, Sála Einstein I.

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 20.10.2022 (PDF, 280 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 21.10.2022

Miesto: Košická futbalová aréna, Pri Prachárni 13, 040 01 Košice

POZOR!!!!! Odborné podujatie je zrušené.

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 21.10.2022 (PDF, 299 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 02.11.2022

Miesto: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 02.11.2022 (PDF, 271 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,

Termín: 07.11.2022

Miesto: Klub 500, Obchodná 6, 811 06 Bratislava (zasadačka na 1. poschodí)

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 07.11.2022 (PDF, 248 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,

Termín: 09.11.2022

Miesto: Klub 500, Obchodná 6, 811 06 Bratislava (zasadačka na 1. poschodí)

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 09.11.2022 (PDF, 254 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín

Termín: 09.11.2022

Pozor!!! Zmena miesta konania odborného podujatia

Miesto: Facility Hub Service, Bratislavská 614, Trenčín – Zlatovce

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Usporiadateľ: I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,

Termín: 11.11.2022

Miesto: Klub 500, Obchodná 6, 811 06 Bratislava (zasadačka na 1. poschodí)

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 11.11.2022 (PDF, 254 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,

Termín: 21.11.2022

Miesto: Klub 500, Obchodná 6, 811 06 Bratislava (zasadačka na 1. poschodí)

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 21.11.2022 (PDF, 249 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,

Termín: 23.11.2022

Miesto: Klub 500, Obchodná 6, 811 06 Bratislava (zasadačka na 1. poschodí)

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 23.11.2022 (PDF, 251 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín

Termín: 23.11.2022

Pozor!!! Zmena miesta konania odborného podujatiaMiesto: Facility Hub Service, Bratislavská 614, Trenčín – Zlatovce

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,

Termín: 25.11.2022

Miesto: Klub 500, Obchodná 6, 811 06 Bratislava (zasadačka na 1. poschodí)

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 25.11.2022 (PDF, 248 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,

Termín: 05.12.2022

Miesto: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava (zasadačka na 1. poschodí)

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 05.12.2022 (PDF, 250 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,

Termín: 07.12.2022

Miesto: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava (zasadačka na 1. poschodí)

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 07.12.2022 (PDF, 255 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: I. Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o., Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava,

Termín: 09.12.2022

Miesto: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava (zasadačka na 1. poschodí)

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 09.12.2022 (PDF, 254 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Academia iuris s.r.o., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

Termín: 24.11.2022 – 25.11.2022

Miesto: Hotel Lesná, Stará Lesná 157, 059 52 Stará Lesná

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Inštitút vzdelávania Konkurzných správcov Slovenskej republiky, o.z., Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava

Termín: 25.11.2022 – 26.11.2022

Miesto: Spoločenské centrum Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch, Kúpeľný ostrov  4445/13, 921 01 Piešťany-Kúpeľný ostrov

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 08.12.2022

Miesto: Premium Business Hotel Bratislava, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 20.01.2023

Miesto: Boutique Hotel Dubná Skala Žilina,  J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 20.01.2023 (PDF, 268 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 10.02.2023

Miesto: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, 040 01 Košice

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 10.02.2023 (PDF, 266 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Asociácia správcov a správcovských spoločností, Ružová dolina 17, 821 08 Bratislava

Termín: 10.03.2023

Miesto: Hotel COLOR, Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 10.03.2023 (PDF, 251 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: SPRÁVCOVIA KONKURZNEJ PODSTATY, s.r.o., Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 03.04.2023

Miesto: Aston Business hotel, Bajkalská 22, 821 09 Bratislava

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 03.04.2023 (PDF, 264 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín

POZOR!! – zmena termínu konania odborného podujatia.

Termín: 02.05.2023

Miesto: Facility Hub Service, Bratislavská 614, Trenčín – Zlatovce

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 02.05.2023 (PDF, 247 KB)

Usporiadateľ: Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o., organizačná zložka, Michalská 9, 811 01 Bratislava

Termín: 03.05.2023

Miesto: Online podujatie

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 03.05.2023 (PDF, 271 KB)

Usporiadateľ: Inštitút vzdelávania Konkurzných správcov Slovenskej republiky, o.z., Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava

Termín: 26.05.2023-27.05.2023

Miesto: Spoločenské centrum Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch, Kúpeľný ostrov  4445/13, 921 01 Piešťany-Kúpeľný ostrov

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 26. – 27.05.2023 (PDF, 457 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: SPRÁVCOVIA KONKURZNEJ PODSTATY, s.r.o., so sídlom Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 11.05.2023

Miesto: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 11.05.2023 (PDF, 288 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: SPRÁVCOVIA KONKURZNEJ PODSTATY, s.r.o., so sídlom Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 12.06.2023

Miesto: Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 12.06.2023 (PDF, 289 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Asociácia správcov a správcovských spoločností, Ružová dolina 17, 821 08 Bratislava

Termín:15.06.2023

Miesto: Hotel Yasmin, Tyrošovo nábrežie 1675/1, 040 01 Košice

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.

​Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 15.06.2023 (PDF, 276 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Asociácia slovenských inkasných spoločností, Pajštúnska 3821/5, 851 02 Bratislava

Termín:25.-26.05.2023

Miesto: kongresové centrum Hotela Grand Jasná

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.

​Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 25.05.2023 – 26.05.2023 (PDF, 306 KB)