Vzdelávanie správcov

Odborná príprava

Usporiadateľ: Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 16.09.2022 -16.10.2022

Miesto: Good One Services, s.r.o., V. Tvrdého 784/5, 010 01 Žilina

Viac informácií nájdete v dokumente:

OP 16.09.2022 – 16.10.2022 (PDF, 409 KB)

Usporiadateľ: Inštitút vzdelávania Konkurzných správcov Slovenskej republiky, o.z., Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava

Termín: 22.09.2022 – 05.11.2022

Miesto: HOTEL COLOR, Pri starom mýte 1, 831 04 Bratislava

Viac informácií nájdete v dokumente:

OP 22.09.2022 – 05.11.2022 (PDF, 396 KB)

Usporiadateľ: Academia iuris s.r.o., Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov

Termín: 28.09.2022 – 22.10.2022

Miesto: V a V Servis, s.r.o., Južná trieda 2/A, 040 01 Košice

Viac informácií nájdete v dokumente:

Odborná príprava 28.09.2022 – 22.10.2022 (PDF, 409 KB)

Ďalšie vzdelávanie

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Asociácia správcov a správcovských spoločností, Ružová dolina 17, 821 08 Bratislava

Termín: 29.09.2022

Miesto: Hotel COLOR, Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 29.09.2022 (PDF, 250 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 03.10.2022

Miesto: Hotel Slovakia***, Antona Bernoláka 3231/2A, 010 01 Žilina

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 03.10.2022 (PDF, 269 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 05.10.2022

Miesto: Premium**** Business Hotel Bratislava

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 05.10.2022 (PDF, 260 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín

Termín: 04.10.2022

Miesto: Zasadacia miestnosť KPMT, Piaristická 46, 911 01 Trenčín

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 04.10.2022 (PDF, 243 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín

Termín: 05.10.2022

Miesto: Zasadacia miestnosť KPMT, Piaristická 46, 911 01 Trenčín

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 05.10.2022 (PDF, 241 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Asociácia správcov a správcovských spoločností, Ružová dolina 17, 821 08 Bratislava

Termín: 06.10.2022

Miesto: Hotel COLOR, Pri Starom mýte 3095/1, 831 04 Bratislava

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 06.10.2022 (PDF, 252 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Asociácia správcov a správcovských spoločností, Ružová dolina 17, 821 08 Bratislava

Termín: 13.10.2022

Miesto: Hotel Ambassador, Hlavná 73/101, 040 01 Košice

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 13.10.2022 (PDF, 256 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Inštitúcia odborného vzdelávania, s.r.o., Pod slivkou 512/2, 031 04 Liptovský Mikuláš

Termín: 21.10.2022

Miesto: Košická futbalová aréna, Pri Prachárni 13, 040 01 Košice

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 21.10.2022 (PDF, 299 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín

Termín: 09.11.2022

Miesto: Zasadacia miestnosť KPMT, Piaristická 46, 911 01 Trenčín

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 09.11.2022 (PDF, 243 KB)

ODBORNÉ PODUJATIE:

Usporiadateľ: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín, Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín

Termín: 23.11.2022

Miesto: Zasadacia miestnosť KPMT, Piaristická 46, 911 01 Trenčín

Na odborné podujatie je možné prihlásiť sa u usporiadateľa.​

Viac informácií nájdete​ v dokumente:

Seminár 23.11.2022 (PDF, 242 KB)