Mediácia v civilnom práve

Informácie pre občanov

Informácie pre občanov k mediácií v civilnom práve.

Informácie pre mediátorov

Informácie pre mediátorov aj budúcich mediátorov.

Výkon mediačnej činnosti zahraničnými mediátormi na území Slovenskej republiky

Informácie k výkonu mediačnej činnosti zahraničných mediátorov.

Register mediátorov

Odkaz na zoznam mediátorov.

Register mediačných centier

Odkaz na zoznam mediačných centier.

Register mediačných vzdelávacích inštitúcií

Odkaz na zoznam mediačných vzdelávacích inštitúcií.