Dotácie pre akreditované subjekty

Dotáciu pre akreditované subjekty možno poskytnúť iba subjektom akreditovaným podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOTČ“) na:

  • poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci obeti podľa § 5 ods. 3 ZOOTČ,
  • poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 ZOOTČ.

Výzva na rok 2024

Výzva pre akreditované subjekty

Výzva pre intervenčné centrá

Právne predpisy

Logo Ministerstva spravodlivosti SR na stiahnutie

​​​​​​​​Archív: Prehľad výziev 2018 – 2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2023 na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestného činu domáceho násilia pre subjekty s označením „intervenčné centrum“ – ​ DIC 2023

Prípadné otázky a podnety môžete adresovať na e-mail dotacie@justice.sk, príp. telefonicky na číslo 02/888 91 578.

Protikorupčná linka MS SR