Nastavenie formulárov v QSign

Pred podpisovaním a overovaním formulárov v aplikácii QSign je potrebné nastaviť zoznam dôveryhodných formulárov.

Postup:


1. Stiahnite si balíček formulárov zverejnený tu

2. Kliknite na ikonu QSign v paneli úloh .

3. Menu  - „Nástroje“,  „Nastavenia“

4. Kliknite na „ Zobraziť rozšírené nastavenia“

5. V sekcii XML formuláre  kliknúť na  tlačidlo „ import balíčka“

6. Pomocou tlačidla „Prehladavať“  nájdite .qtf súbor stiahnutý  zo stránky  Ministerstva spravodlivosti SR  a importujte.