Iné  formuláre (námietky, konanie o zhode) v elektronickej podobe

p30-suhlas.rtf[.rtf, 69 KB] p30-suhlas.pdf[.pdf, 114 KB] Formul​ár č. 32 (súhlas ​s metódou prepočtu menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro)

Formulár č. 33 (návrh /podnet/ na začatie konania o zhode - FUKO)

Formulár č. 34 (námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu - FUNA)​​​​

Námietku je možné podať až nasledujúci deň po doručení odmietnutia vykonania zápisu z dôvodu replikácie databázy.