Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe

Upozornenie

Od 1. októbra 2020 je  vypublikovaná nová verzia elektronických formulárov na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra (návrh na zápis do obchodného registra). K 1. októbru 2020 nastalo vylúčenie podávania listinných návrhov na zápis do obchodného registra a zaviedla sa výlučne elektronická podoba podávania návrhov na zápis do obchodného registra prostredníctvom na to určenej služby na www.slovensko.sk​.

Klienti, ktorí využívajú na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu aplikáciu QSign, si musia nahrať do aplikácie nový balíček elektronických formulárov.

Rozpracované formuláre (uložené XML súbory) do 30. septembra 2020 nie je možné nahrať do nových formulárov. Pribudol nový formulár týkajúci sa potvrdenia organizačnej zložky podniku.

 

Formuláre na zá​pis údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na výmaz údajov z obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Iné  formuláre (námietky, konanie o zhode) pre podania v elektronickej podobe

Formulár na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe

Formulár pre potvrdenie organizačnej zložky podniku

    

Pre podanie do obchodného registra je potrebné použiť k tomu určenú službu na stránke www.slovensko.sk:

 

1. .Podávanie návrhu na zápis zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri  ​https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=OR_48033 

 

2. Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=OR_48037​

 
 
3. Podávanie návrhu Na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľov výhod

 
 
4. Podávanie návrhu (podnetu) na začatie konania o zhode


 ​​​​​​​5. Podávanie návrhu, ktorým sa potvrdzujú údaje o organizačnej zložke v Obchodnom registri

​​​​​​​​​​​​