Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe

 

Upozornenie 
 

Od 1.10.2020 bude vypublikovaná nová verzia elektronických formulárov na zápis do obchodného registra. Nastáva vylúčenie podávania listinných návrhov na zápis do obchodného registra a zavedenie výlučne v elektronickej podoby podávania prostredníctvom na to určenej služby na www.slovensko.sk.

Klienti, ktorí využívajú na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu aplikáciu QSign si musia nahrať do aplikácie nový balíček elektronických formulárov.

Rozpracované formuláre (uložené XML súbory) nebude možné nahrať do nových formulárov. Pribudne formulár týkajúci sa potvrdenia organizačnej zložky.

 

Formuláre na zá​pis údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na zápis zmeny údajov do obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na výmaz údajov z obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Iné  formuláre (námietky, konanie o zhode) pre podania v elektronickej podobe

Formulár na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe

    

Pre podanie do obchodného registra je potrebné použiť k tomu určenú službu na stránke www.slovensko.sk:

 

1. .Podávanie návrhu na zápis zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri  ​https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=OR_48033 

 

2. Podávanie námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu do obchodného registra https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=OR_48037​

 
 
3. Podávanie návrhu Na zápis zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľov výhod

 

 
4. Podávanie návrhu (podnetu) na začatie konania o zhode

 

​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​