Formulár na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe


Subjekt verejnej správy, emitent cenných papierov alebo subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nie je povinný zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra​

Formulár č.31 (zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod FUZKUV)