Informácie k elektronickým podaniam

Dokumenty:

používateľská príručka pre eFormuláre [.doc, 1138 kB]

technické požiadavky [.docx, 27 kB]

Transformácie:

 

Informácie o podaniach na súdy podpísané zaručeným elektronickým podpisom

Pre použitie nového  typu občianskeho preukazu s čipom (tzv. elektronické identifikačné karty eID) na podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom je potrebné postupovať podľa popisu na www.ardaco.com.